Hei, miten voimme auttaa?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi pankin tulee myös olla tietoinen siitä, onko asiakas kotimaassa tai ulkomailla poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tai on toiminut:

 • valtionpäämiehenä, hallitusten päämiehenä, ministerinä tai vara- ja apulaisministerinä
 • kansanedustajana
 • korkeimpien oikeuksien, perustuslakituomioistuimien tai muiden sellaisten korkean tason oikeuselinten jäsenenä, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta, poikkeustapauksia lukuun ottamatta
 • tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenenä
 • suurlähettiläänä, asiainhoitajana sekä puolustusvoimien korkea-arvoisena upseerina
 • valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenenä
 • tehtävä kansainvälisen organisaation johdossa

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

 • puoliso
 • kumppani, joka kansallisen lain mukaan rinnastetaan aviopuolisoon
 • lapsi tai lapsen puoliso
 • vanhempi

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:

1) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja

2) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

Jos olet poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, sinun tulee täyttää lomake "Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö" ja toimittaa se Nordnetiin. Saatamme kysyä sinulta myös muita lisätietoja.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin