Miten voimme auttaa?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Rahanpesun vastaisen työmme kannalta on tärkeää, että tunnistamme poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevat henkilöt, heidän läheiset yhtiökumppaninsa tai heidän perheenjäsenensä. Mikäli täytät jonkin alla olevista määritelmistä, tulee sinun ilmoittaa asiasta asiakastietolomakkeellamme.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on tai on ollut tärkeä, julkinen tehtävä valtion virassa tai kansainvälisessä organisaatiossa.

Tärkeällä, julkisella tehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavanlaisia asemia ja virkoja:

1. valtionpäämies, hallitusten päämies, ministeri tai vara- ja apulaisministeri
2. kansanedustaja
3. puoluehallituksen jäsen
4. korkeimpien oikeuksien, perustuslakituomioistuimien tai muiden sellaisten korkean tason oikeuselinten jäsenet, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta, poikkeustapauksia lukuun ottamatta
5. tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet
6. suurlähettiläät, asiainhoitajat sekä puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit
7. valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet.
8. tehtävä kansainvälisen organisaation johdossa

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenet:
Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, rekisteröityä kumppania, lapsia ja heidän puolisojaan, avopuolisojaan ja rekisteröityjä kumppaneitaan.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheiset yhtiökumppanit:
Läheisellä yhtiökumppanilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on tai on ollut läheiset välit poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevaan henkilöön, esimerkiksi sitä kautta, että tämä on ollut tosiasiallinen edunsaaja oikeushenkilössä tällaisen henkilön kanssa.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen aseman päättyminen
Poliittisesti vaikutusvaltainen asema päättyy aikaisintaan 18 kuukautta asemaan liittyneen tehtävän päätyttyä.Tämä aikaraja koskee myös perheenjäseniä ja läheisiä yhtiökumppaneita.

Jos suhde poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevaan henkilöön päättyy avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avoliiton päättymisen takia, henkilön ei enää katsota olevan läheinen perheenjäsen suhteen päättymisen jälkeen. Sama pitää paikkansa myös, jos suhde poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön päättyy lapsen avioliiton/rekisteröidyn parisuhteen/avoliiton päättymisen vuoksi.

Jos olet PEP, ole hyvä ja täytä tämä lomake.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin