Siirry pääsisältöön

USA TOP 10 suurimpien pankkien taseet sekä tarkempi esimerkki (Bank of America – tase 31.12.2022)

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Läs artikeln på svenska här.

Pankkikriisin myötä on mielekestä tarkastella USA:n suurimpien pankkien tunnuslukuja. Kiinnitetään jutun lopussa tarkempaa huomiota Bank of American tilinpäätökseen ja sen mukaisen vuoden lopun taseen kaikkiin riveihin.

Zenostockin toimialaluokituksen mukaan USA:n kymmenen suurimman pankin taseiden pääerät per 31.12.2022 näyttivät tältä:

TOP 10 pankkien yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 12 894 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa. Huomatkaa, että tästä joukosta puuttuvat suuria tasenimiä kuten Morgan Stanley, Goldman Sachs, Charles Schwab ja Bank of New York Mellon.

Nämä Zenostock luokittelee toimialaan ‘muu rahoitus’ eikä siksi esitä näille ‘pankkitaseita’. Näiden pankkien yhteenlaskettu taseen loppusumma on 3 584 miljardia euroa lisää.

Nämä, yhteenlaskettu 16 478 miljardin tase, ja tietysti erityisesti TOP 5-joukko plus Morgan Stanley ja Goldman Sachs, muodostavat “Too big to fail”-porukan.

Seikkaperäinen tase – Bank of America

Zenostockissa näytetyt tiivistetyt pankkitaseet antavat suurten jenkkipankkien taseista puutteellisen kuvan siltä osin, että todelliset kassavaroihin rinnastettavat varat ovat huomattavasti suuremmat kuin pelkät “puhtaat/suorat kassavarat”, jotka Zenostock poimii Kassa-riville.

Näytämme siksi seuraavaksi USA:n toiseksi suurimman pankin, Bank of American tilinpäätöksen mukaisen vuoden lopun taseen kaikki rivit (olisimme suosineet suurimman pankin JP Morganin tasetta, mutta emme löytäneet siitä muiden pankkien pääsääntöisesti hyvin selvästi kertomaa ‘Hold-to-Maturity’ -velkakirjasalkun realisoitumatonta arvonlaskua).

Eroja kaatuneisiin pankkeihin

Huomaamme, että myös Bank of America kantaa kirjoissaan pankin kirjanpidollisen oman pääoman määrään nähden huomattavan realisoitumattoman arvonlaskun (vuodenvaihteen arvoilla arvioituna) velkakirjasalkkunsa ‘Hold-to-maturity’ -osastossa. Suurin, sekä oletettavasti ja toivottavasti ratkaiseva ero kaatuneisiin pankkeihin on kuitenkin jättipankin talletuskantaan nähden mittaluokkaa suurempi likvidin omaisuuden määrä. Eli melko paljon saanee tapahtua ennen kuin BofA joutuu realisoimaan bonditappioita (jotka kyllä sinänsä näyttävät melko rumilta).

Lisäksi lienee selvää, että tällaisen pankin talletuskanta on aivan erityisen valtavan hajautettua.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki