Siirry pääsisältöön

USA RAPORTTI 3-2023: Valtionvelka, korkomeno, budjettialijäämä ja keskuspankki

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

→ Läs artikeln på svenska

Liittovaltion velka on pysynyt muuttumattomana jo viisi kuukautta 31,4 tuhannessa miljardissa velkakattokiistan ollessa edelleen ratkaisematta. Tämä siis siitä huolimatta, että budjettialijäämää on jo kertynyt -1 101 miljardia kuluvan budjettivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Budjettialijäämä on kasvanut huomattavasti verrattuna viime vuoteen ja on nyt, poislukien pandemiabudjettivuodet 2020 ja 2021, USA:n historian selvästi syvin liittovaltion budjettivuoden puolivälin alijäämä koskaan (kuva 5). Tähän on osaltaan vaikuttanut myös korkotason nousun myötä selvästi kasvanut valtionvelan korkomeno (kuva 4). Tilannetta ei myöskään auta se, että jenkkivaltio ei enää saa tulonjakoa keskuspankiltaan, koska Federal Reserve, kuten kaikki muutkin maailman keskuspankit, on nykyään tappiollinen.

Huolestuttavan suuren valtiontalouden kuukausialijäämän lisäksi keskuspankin taseen loppusumman kääntyminen uudelleen kasvuun oli maaliskuun toinen suuri tapahtuma. Tämän taustalla oli tunnetusti maaliskuun pankkikonkurssit ja näiden aiheuttama “pakkosetelirahoitustoimi”.

Valtionvarainministeriön kassavarat (US Treasury General Account) per 6.4.2023 oli 140 miljardia dollaria ja budjettiylijäämäinen veronkantokuukausi huhtikuu tulee tänä vuonna tietysti erityisen hyvään aikaan. Jos ja kun velkakattokiista ratkaistaan, valtionvelka tulee tapahtuman jälkeisinä päivinä kasvamaan rajusti. Todettakoon, että tätä velan kasvuhyppäystä ei rahoiteta myymällä valtionobligaatioita markkinoille vaan ensipäivien kasvu menee tällä hetkellä 6 800 miljardin kokoisen jenkkivaltionvelan “intergovernmental debt” -kategoriaan.

(Muistutuksena todettakoon, että tämän kategorian suurin velkoja on US Social Security Trust Fund, joka hoitaa osaa valtion lupaamasta sosiaaliturvasta. Rahaston koko rahastoitu omaisuus koostuu puolestaan valtion obligaatioista. Voidaan siis sanoa, että valtion takaaman sosiaaliturvan vakuutena on valtion itseltään ottama velka, tai vaihtoehtoisesti, valtio ei ole koskaan varsinaisesti siirtänyt mitään varoja Social Security -rahastoon, vaan ainoastaan lähettänyt tälle velkakirjan, jonka mukaan valtio lupaa maksaa varsinaiset rahat sitten myöhemmin).

USA:n liittovaltion taloudellinen tilanne on hyvin huono ja kriittisesti riippuvainen jättimäisen valtionvelan kasvuun ja uusimiseen tarvittavien varojen löytymisestä. Onkin täysin selvää, että yhtään mitään laajamittaisempaa pankkisektorin ongelmaa ei nyt tarvittaisi.

Seuraava lukupari kertonee tästä asiasta riittävästi: Federal Deposit Insurance Companyn (sikäläinen ‘talletussuojayhteisö’) varat ennen pankkitapahtumia oli 170 miljardia dollaria ja jenkkipankkisektorin talletuskanta on 16 000 miljardia.

Neuvottelupanokset käsillä olevan velkakattokiistan ratkaisemiseksi ovat poikkeuksellisen kovat.

RAPORTTI

Zenostockin (yleensä) kuukausittainen Yhdysvaltain valtiontaloutta kuvaavaa kuvaraportti:

Sisältö koostuu kahdeksasta kuvasta, joiden tiedot on kerätty Yhdysvaltain julkishallinnon seuraavista avoimista lähteistä:

www.treasurydirect.gov (U.S. Department of the Treasury Bureau of the Fiscal Service), www.fiscal.treasury.gov (Bureau of the Fiscal Service, US Department of the Treasury) jafederalreserve.gov.

Kolme taustalukua auttamaan kuvatulkintaanne: Yhdysvaltain bruttokansantuote budjettivuoden lopussa 30.9.2022 oli n. 25 000 miljardia dollaria, Yhdysvaltain liittovaltion budjetin tulot olivat 4 896 miljardia ja menot 6 271 miljardia 30.9.2022 päättyneeltä budjettivuodelta.

VALTIONVELKA

Kuva 1 Yhdysvaltain liittovaltion velka budjetivuositasolla 1988-2022 (ja kuukausitasolla kuluvan budjettivuoden osalta)

VALTIONVELAN KORKOMENO

Kuva 2 Yhdysvaltain liittovaltion valtionvelka ja valtionvelan korkomeno (viiva) kokonaisilta budjettivuosilta 1988-2022

Kuva 3 Yhdysvaltain liittovaltion velan korkomeno miljardeina dollareina ja keskikorkoprosentti kokonaisilta budjettivuosilta 1988-2022

Kuva 4 Edellisten ja kuluvan budjettikauden valtionvelan korkomeno, kumulatiivinen kuukausikehitys

BUDJETTIALIJÄÄMÄ

Kuva 5 Liittovaltion budjettitasapaino (ylijäämä/alijäämä), kumulatiivinen kuukausikehitys

Kuva 6 Liittovaltion budjettitasapaino budjettivuositasolla vuodesta 1988

FEDERAL RESERVE (keskuspankki) TASE

Kuva 7 Federal Reserve taseen loppusumma vuodesta 2003 päättyen tuoreimpaan viikkotaseseeseen ja USA:n kymmenen vuoden valtionobligaatiolainan korko

Kuva 8 Federal Reserve taseen loppusumma kuukausitasolla ja Yhdysvaltain 10 vuoden korko alkaen Federal Reserven ensimmäisestä yrityksestä (lokakuu 2017) ryhtyä asteittain pienentämään taseensa loppusummaa (olemalla uusimatta osan erääntyvistä keskuspankin omistuksessa olevista (ns. ‘QE’-) valtionobligaatioista sekä 5-2022 alkanut toinen yritys purkaa keskuspankkitasetta

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit