Siirry pääsisältöön

Arvio Suomen Pankin omista varoista (velkakirjasalkku markkina-arvoihin) per 30.9.2023

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Suomen Pankin 2022 vuosikertomuksen mukaan keskuspankin (QE-) velkakirjasalkun kirjapitoarvo per 31.12.2022 oli 95 744 M€. Vuosikertomuksen tilinpäätöksen liitetietojen mukaan saman velkakirjasalkun markkina-arvo per 31.12.2022 oli puolestaan 82 088 M€.

Suomen Pankin omien varojen erät per 31.12.2022 olivat:

( lähde: Suomen Pankki)

Korko

Suomen valtion 2 vuoden korko oli 2,6 %, 5 vuoden korko 2,6 % ja 10 vuoden korko 2,85 % per 31.12.2022, eli hetkenä, jonka korkotasoon liitetiedoissa ilmoitettu velkakirjasalkun markkina-arvo on määritelty.

Tällä hetkellä Suomen valtionlainojen korkokäyrä näyttää seuraavalta:

Vuoden 2023 aikana toistaiseksi Suomen valtionobligaatioiden markkinakorot ovat siis suhteessa vuodenvaihteeseen nousseet n. 0,7 %-yksikköä lisää yli koko korkokäyrän. Mikä voisi siis olla Suomen Pankin omat varat tällä hetkellä?

Velkakirjasalkun koko, pituus ja keskikorko per 30.9.2023

QE-velkakirjasalkun koko per 29.9.2023 oli Suomen Pankin kuukausitaseraportin mukaan 90 958 M€. Velkakirjasalkun keskimääräistä hankintakorkoa tai pituutta emme tiedä. Mutta seuraavan tiedämme: Suomen Pankin QE-velkakirjasalkku on alunperin 95 %:sesti hankittu jaksolla 2015-2021.

Koko tämän jakson aikana esimerkiksi Suomen valtion 2 v. ja 5 v. lainakorot olivat negatiiviset. Emme siksi voi tehdä suurta virhettä, jos arvioimme, että Suomen Pankin hankkimat Suomen Valtion obligaatiot (ja QE-salkku koostuu suurimmaksi osaksi näistä) on hankittu nolla- tai miinumarkkinakorkoon (eli kaikkien aikojen korkeimpaan velkakirjojen hintatasoon).

Suomen Pankin 2022 tilinpäätöksen liitetiedoista ilmenevä markkina-arvon lasku on kokonaisuudessaan syntynyt kalenterivuoden 2022 aikana ja 13,6 miljardin euron arvonlasku 95,7 miljardin velkakirjasalkun kirjanpitoarvolle jaksolla, jossa korkotaso on noussut runsaat 2 %-yksikköä viittaisi siihen, että Suomen Pankin QE-salkun keskijuoksuaika oli 6-7 vuotta vuoden 2022 lopussa. Samansuuntaiseen keskipituuteen viittaa myös Suomen valtion lainakannan keskipituus per 31.12.2022, joka käsityksemme mukaan oli n. 7 v.

Arvio

Jos tällä hetkellä arvioisi, että Suomen Pankin kirjanpitoarvoltaan 90,5 miljardin euron QE-salkun keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika on 6,5 vuotta, ja että korko on tällä hetkellä 3 %-yksikköä korkeampi kuin velkakirjasalkun hankintakorko, niin uskaltaisi (ehkä) esittää seuraavan arvion Suomen Pankin omasta pääomasta (markkina-arvoin) tällä hetkellä:

==========================================

Lähihistoriaa

Marraskuussa 2003 valtionvarainministeriö julkaisi seuraavan muistion: SUOMEN PANKKIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN. Alla lainaus muistion kappaleesta “2.2.2 Pääoman ja varausten riittävyys”, sivu 45, joka käsitteli Suomen Pankin vakavaraisuutta:

“. . .menneiden vuosien perusteella voidaan todeta, että yli miljardin euron tappion todennäköisyys on alle 1 prosenttia. Toisin sanoen on todennäköistä, että Suomen Pankin tappio on yli miljardin euron vain kerran sadassa vuodessa. Tähän nähden Suomen Pankin nykyiset runsaan 2.7 miljardin euron varaukset ja lähes 500 miljoonan euron arvonmuutostilillä olevat varat vaikuttavat vähintäänkin kohtuulliselta tappiopuskurilta”.

Todettakoon, että valtionvarainministeriön silloisen tiedon varassa esittämä arvio oli mitä suurimmassa määrin pätevä ja perusteltu. Mainitun suuruisen tappion tekeminen pelkällä Suomen Pankin kulta- ja valuuttavarannon arvonlaskulla olisi tuolloin, ja olisi edelleenkin, todellakin äärimmäisen epätodennäköistä.

Se, mitä valtionvarainministeriö ei vuonna 2003 tiennyt, eikä tietysti mitenkään olisi edes voinut kuvitella, oli se, että Suomen Pankki ostaisi tarkoitusta varten painetuilla uusilla euroilla puolet Suomen valtionobligaatiokannasta ja vielä nollatuottoon.

Siksi tämänhetkisen tappion koko onkin “15 x Kerran sadassa vuodessa”, eli kerran 1 500 vuodessa.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit