Siirry pääsisältöön

Sijoittamisesta varustamoihin ja muihin suhdanneherkkiin yhtiöihin

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Suhdanneherkän yhtiön täyden pörssikierroksen vaiheet todellisen esimerkin valossa:

1. Suhdanneherkän varustamon markkina-arvo on lähtöpisteessä yhtä suuri kuin sen oman pääoman (alukset ./. velat) kirjanpitoarvo (P/B= 1)

2. Suhdanne kääntyy huonoksi ja yhtiön oma pääoma kääntyy laskuun

3. Huono suhdanne kestää kolme tilikautta, jonka aikana oma pääoma laskee lopulta yhteensä 20 %

4. Markkina-arvo laskee saman kolmen tilikauden aikana 80 %ja markkina-arvon ja oman pääoman suhde (P/B) laskuputken pohjalla on = 0,25

=> Päätelmä 1: Mitä huonommin yhtiöllä menee, sitä vielä huonommin, loogista tai ei, markkina olettaa yhtiöllä menevän tulevaisuudessa (=suhteellinen hinta laskee)

5. Suhdanne kääntyy ja yhtiön oma pääoma lähtee nousuun.

6. Kolme ja puoli tilikautta käänteen jälkeen yhtiön kirjanpidollinen oma pääoma on kaksinkertaistunut kohdan 3. tasolta

7. Varustamon markkina-arvo 10,2-kertaistuu pohjakosketuksestaan ja nousee korkeammaksi kuin kirjanpidollinen oma pääoma (P/B=1,28)

=> Päätelmä 2: Mitä paremmin yhtiöllä menee, sitä vielä paremmin, loogista tai ei, markkina olettaa sillä menevän tulevaisuudessa (=suhteellinen hinta nousee)

======================================================

Esimerkkiyhtiö on LPG-kaasutankkerivarustamo Avance Gas Ltd. Yhtiö on myös joskus esiintynyt Zenostock-artikkeleissa, esimerkiksi 10.12.2017: “Kaasutankkerivarustamojen pörssiromahdus”.

Yhtiön oman pääoman ja markkina-arvon kehitys jaksolla 2013-2023 (päättyen markkina-arvohavaintoon per 29.8.2023):

Jos markkinan käyttäytyminen on tälläistä, ja jos päätelmät 1. ja 2.olisivat yleistettävissä, tarkoittaisi se sitä, että huonosti menevä suhdanneherkkä yhtiö on jotain aivan erityisen mielenkiintoista.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki