Siirry pääsisältöön

Tulikuumalla satelliitti-laajakaista alalla on toistaiseksi kaksi operaattoria: Yhden arvo on 100 mrd, toisen nolla

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Maapallon ympärillä pyörivien satelliittien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Kasvun takana on erityisesti ns. LEO-satelliitit (LEO = Low Earth Orbit). Nämä pyörivät n. 500-1 200 kilometrin korkeudessa, kun ennen on totuttu n. 35 000 kilometrin (!) korkeudessa pyöriviin GEO-sateliitteihin (Geosynchronous Equatorial Orbit, tai Geostationary Orbit).

LEO-satelliitit yltävät ennen kaikkea GEO-satelliitteja huomattavasti parempaan datansiirtokapasiteettiin ja mahdollistavat näin “avaruuslaajakaista”-palvelujen tuottamisen. GEO-satelliitteihin nähden LEO-satelliitteja tarvitaan toisaalta huomattavasti suurempi määrä saavuttaakseen hyvän kattavuuden. LEO-satelliittioperaattorin liiketoimintaidea on yksinkertaisuudessaan tarjota laajakaistatason nettiyhteyden niihin lukemattomiin paikkoihin maailmassa, joihin ei koskaan tulla vetämään laajakaistayhteyksiä, tai jotka muuten ovat nettiyhteyksiltään puutteellisia, huonoja tai poikkeavia (esim. merellä ja ilmassa).

Tunnetuin yhtiö, ja samalla tämän uuden kuuman toimialan ylivoimainen superstara, on Starlink, joka puolestaan on Elon Muskin pääomistaman SpaceX-yhtiön tytär. Starlink on (epävarmojen) mediatietojen perusteella tähän päivään saakka investoinut 5-10 miljardia dollaria satelliittiverkostonsa rakentamiseen, ja laukaissut yhteensä n. 5 000 kpl LEO-satelliitteja kiertämään maapalloa n. 500 kilometrin korkeuteen.

Yhtiön tuote on jo olemassa ja kuluttaja voi tilata Starlink-yhteyden suoraan kotiinsa, ja siellä asentaa vastaanottolautasen ja talon sisään Wifi-laitteen.

Starlinkin/Space X:n tuoreimman rahoituskierroksen yhteydessä Starlinkin arvostuksen sanotaan olleen jo jopa 100 miljardia dollaria. Yhtiö on kertonut olevansa lähellä voitollista tulosta ja tavoittelee pörssilistausta joskus myöhemmin.

Joku on ehkä myös lukenut Amazonin/Jeff Bezosin ‘Blue Origin’-projektista, joka tähtää oman LEO-satelliittiverkoston rakentamiseen. On myös muita yrittäjiä.

Kaksi toimivaa verkkoa maailmassa

Starlinkin lisäksi maailmasta löytyy kuitenkin vain yksi toinen jo toiminnassa oleva ‘satelliittilaajakaista-liittymiä’ tarjoava yhtiö. Oneweb on toistaiseksi investoinut n. 3 miljardia dollaria omaan satelliittiverkostoonsa, joka koostuu n. 1 200 kilometrin korkeudessa maapalloa kiertävästä n. 600 kpl LEO-satelliittista. Oneweb tarvitsee huomattavasti vähemmän satelliitteja kuin Starlink rakentaakseen kattavan verkoston, koska heidän satelliitit ovat tuplakorkeudessa, mutta kuitenkin riittävän alhaalla kyetäkseen suuren kapasiteetin datansiirtoon. Onewebin mukaan heidän verkostonsa kattaa jo nyt koko maailman.

Yhtiön liiketoimintamalli poikkeaa Starlinkista siinä, että Oneweb ei myy liittymiään suoraan kuluttajille, vaan palvelua tarjotaan muiden (puhelin-) operaattoreiden kautta. Oneweb on kirjannut ensimmäiset liikevaihtonsa vuoden 2023 aikana ja arvioi kattavansa juoksevat kulunsa vuoden 2025 aikana. Syksyllä 2023 Onewebin tilauskanta oli yhtiön ilmoituksen mukaan n. 1 miljardi euroa.

Toimialan kakkonen = Oneweb = arvo ‘nolla’

Vuonna 2022 Pariisin pörssissä noteerattu (GEO-) satelliittioperaattori Eutelsat SA ilmoitti yhdistyvänsä Onewebin kanssa, josta Eutelsat omisti jo valmiiksi viidenneksen. Fuusio astui voimaan syyskuun lopussa 2023. Jos uusi LEO-satelliittitoiminta on kuuman kasvualan maineessa, niin GEO-satelliittibisnes on kaikkea muuta. Tämä toimiala kärsii erityisesti allalle perinteisesti tärkeän satelliittiTV-palvelujen hiipuvasta kysynnästä, ja on jo jonkun aikaa ollut pörssisijoittajien syvästi hyljeksimä. Liiketoiminta on polkenut paikallaan/laskenut, jota Eutelsat, muiden perinteisten satelliittioperaattoreiden tapaan, on pyrkinyt kompensoimaan jakamalla markkina-arvoonsa nähden valtavaa vuotuista osinkoa.

Eutelsat-Oneweb yhdistymisen myötä tämä muuttui. Eutelsat sanoi lopettavansa osingonjaon ja investoivansa kaiken kassavirtansa Onewebin kasvuun, ja että uusi yhdistetty yhtiö tulee saavuttamaan huomattavaa tuloskasvua lähivuosina uuden kuuman satelliitti-internetliittymä -toimintansa avulla.

Osakemarkkina on reagoinut yhtiön suunnitelmiin seuraavasti:

26.7.2022: Eutelsat ja Oneweb kertovat yhdistyvänsä. Eutelsat SA:n arvo pörssissä edellisenä päivänä:

249 miljoonaa osaketta x 10,1 € per osake = 2 515 m€

15.1.2024: Eutelsat SA:n arvo tällä hetkellä (Eutelsat laski liikkeelle 226 miljoonaa uutta osaketta Onewebin hankinnan yhteydessä).

475 miljoonaa osaketta x 4,35 € per osake = 2 066 m€

Onewebin liittäminen konserniin laskiEutelsatin arvoa 450 miljoonalla eurolla verrattuna Eutelsatin arvoon ennen yhdistymistä siitä huolimatta, että osakkeiden lukumäärä liki kaksinkertaistui. Osakekurssi on laskenut 57 %.

Alla Eutelsatin melko dramaattiset Zenostock-käppyrät (Zenostock ei ole vielä huomioinut uutta osakkeiden lukumäärää).

Osakemarkkina ei usko sanaankaan siitä mitä Eutelsat kertoo ja arvioi

Eutelsat arvioi investoivansa vuosittain n. 750 miljoonaa euroa ja arvioi, että konsernin käyttökate tulee kaksinkertaistumaan jaksolla 2024-2027 Onewebin avulla. Markkina ei puolestaan usko tästä sanaankaan, vaan olettanee nykyisen pörssikurssin tasosta päätellen, että melko velkaisen Eutelsatin rahat eivät tule riittämään suuriin investointeihin, koska Oneweb ei tule onnistumaan liiketoiminnassaan (tai ei ainakaan odotetulla tavalla).

Eutelsat SA:n esityskalvo, jossa se listaa tulevien vuosien odotuksiaan:

Eutelsatin ja Onewebin yhditymisprospektista lainattu taselaskelma (30.6.2023):

Eutelsatin ja Onewebin yhdistymisprospektista lainattu tuloslaskelma (30.6.2023):

Päätelmä

Jos Eutelsat SA onnistuisi aikeissaan, on sen nykyinen markkina-arvo tietysti arvioitu oikein urakalla alakanttiin. Jos eivät onnistu – niin, no sitten tulee tiukempi paikka.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki