Siirry pääsisältöön

Kyseenalainen pörssimuoti muuttumassa? Esimerkkitapauksena Nestlé SA

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Sveitsiläinen elintarvike- ja tavaramerkkijätti Nestlé SA, joka 270 miljardin CHF markkina-arvollaan on Euroopan kolmanneksi arvokkain pörssiyhtiö, on viimeisten kymmenen tilikauden aikana, vähän vuodesta riippuen, tehnyt karkeasti 10+ miljardia CHF vuositulosta. Tästä tuloksestaan yhtiö on vuosittaisena osinkona puolestaan jakanut n. 7 miljardia CHF.

Tästä huolimatta yhtiön nettovelka on kasvanut 37,6 miljardilla jaksolla 2017-6/2023 (velkaa nyt 55 miljardia, velkaa tilikauden 2017 lopussa 17 miljardia). Kirjanpidollinen oma pääoma on puolestaan samalla ajanjaksolla pienentynyt 25 miljardilla. Velka on moninkertaistunut ja kirjanpidollisen oman pääoman määrä romahtanut: Miten tämä on mahdollista ottaen huomioon yhtiön korkean ja tasaisen tulostason?

Aivan oikein. Tilikauden 2017 jälkeen yhtiö on tehnyt päätöksen ryhtyä ostamaan takaisin omia, ei ihan halpoja, osakkeita – ja paljon. Jaksolla 2018–2022 yhtiö käytti saman verran rahaa omien osakkeiden takaisinostamiseen, ja vielä vähän lisää, kuin mitä se on vuosituloksestaan jakanut osinkoa. Koska yhtiön kokonaisvoitonjako (osinko + voitonjako) on näin selvästi ylittänyt yhtiön jaksolla tehtyjen nettotulosten summan, väistämätön seuraus tästä on ollut huomattava velan kasvu.

“Ylivoitonjaon” vaikutus nettovelkaantumisasteeseen on ollut erityisen iso, koska jakolaskun [velka/oma pääoma] osoittaja ja nimittäjä menevät molemmat väärään suuntaan:

Nettovelkaantumisaste on viisinkertaistunut siitä huolimatta, että tuloshistoria on vähintäänkin hieno:

“Ylivoitonjako” on pienentänyt yhtiön omia pääomia 25 miljardilla:

Arvio

Jos Nestlé jatkaa nykyisellä voitonjako-strategiallaan, tulee sen tase pian näyttämään aivan hirvittävältä. Samaan aikaan ylivoitonjaon aiheuttama velkaantuminen on tullut huomattavan paljon kalliimmaksi kantaa korkotason nousun seurauksena. Tulos per osake -tunnusluvun kasvattaminen ostamalla takaisin omia osakkeita on tullut selvästi kalliimmaksi.

On siksi helppo veikata, että omien osakkeiden takaisinostoon liittyvä aktiviteetti, Nestlé SA:n kuten monen muunkin yrityksen osalta, on nyt laskemaan päin.

=========================================

Nestlé on sinänsä hyvässä seurassa ja on siinä vielä lievemmästä päästä. Erityisesti USA:ssa (kalliita) omia osakkeita on nimittäin (yli-) ostettu takaisin todella valtavia määriä, jonka seurauksena monen suuryhtiön taseet ovat karua katseltavaa.

(Lue esim. Zenostock-artikkeli 12.1.2018:”Miten tämä peli tulee päättymään?”).

=========================================

PS. “Kyseenalaisella” pörssimuodilla emme suinkaan tarkoita omien osakkeiden ostamista yleisesti, vaan sellaista omien osakkeiden “yliostamista”, joka selvästi tapahtuu vakavaraisuuden kustannuksella.

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit