Strayer Education – sijoittajien dumppaama erinomainen koulutusyhtiö

Kuten blogiani säännöllisesti seuraavat tietävät, salkkuni suorat osakesijoitukset koostuvat pääosin suomalaisista yhtiöistä. Tunnen olevani paremmin perillä kotimaisten yritystemme liiketoiminnasta, mutta pidän myös suomalaisten yhtiöiden tutkimista mukavampana. Myönnän siis etten ole tässä suhteessa täysin rationaalinen. Vain tuottoa maksimoiva sijoittaja (jolle sijoitusharrastuksella ei itsessään ole mitään arvoa) hajauttaisi sijoituksiaan varmasti laajemmin myös ulkomaisiin kohteisiin. En kuitenkaan täysin sulje silmiäni ulkomaisilta osakkeilta. Kiinnostukseni herää, jos tarjolle tulee poikkeuksellisen hyviä mahdollisuuksia. Tämän kerran kirjoitus käsittelee yhtä tällaista mahdollisuutta, johon olen viimeisimpänä tarttunut. Kyse on yhtiöstä nimeltä Strayer Education.

Uusin sijoitukseni on siis yhdysvaltalainen 121 vuoden historian omaava koulutusyhtiö Strayer Education. Yhtiö on ns. for-profit yliopistoja pyörittävä organisaatio, jolla on tällä hetkellä 100 kampusta 24 USA:n osavaltiossa (ja Washington D.C.:ssä). Lisäksi Strayer tarjoaa koulutusta verkon kautta. Koulutus on suunnattu pääosin aikuisopiskelijoille ja tarjolla on sekä Bachelor- (kandidaatti) että Master-tason (maisteri) tutkintoja. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä 48 000. Pääaineista suosituimpia ovat kauppatieteet ja tietojärjestelmät, mutta Strayer tarjoaa koulutusta myös muissa aineissa.

 

Kuva 1. Strayer Educationin tarjoamat tutkinto-ohjelmat ja pääaineet.

 

Strayerin visiona on rakentaa koko maan kattava yliopistoverkosto ja yhtiö onkin avannut viime vuosina kiitettävällä tahdilla uusia kouluja. Sekä 2011 että 2012 avattiin kahdeksan uutta kampusta. Yhtiön fokus on ennen kaikkea huippulaadukkaassa opetuksessa ja sitä pidetään yleisesti ottaen toimialan parhaana yhtiönä. Strayerin pahimpia kilpailijoita ovat Apollo Group (alan suurin toimija) ja ITT Education (alan kannattavin toimija 24 % liikevoitollaan).

Vaikka Strayer ei ole alan kannattavin yhtiö, sen keskeisimmät taloudelliset tunnusluvut ovat viime vuodelta upeaa luettavaa: liikevoittomarginaali 20 %, operatiivinen pääoman kiertonopeus 4,6 ja operatiivinen pääoman tuotto (OROI) 70 % (tarkastelen itse useimmiten operatiivisia lukuja, kuten tässä aikaisemmassa kirjoituksessa kuvaan). Toimialan luonteesta johtuen (koulutusala ei sido juurikaan pääomaa) pääoma kiertää nopeasti ja sen tuotot ovat siten erinomaiset. Tällaisen alan yhtiöt ovat siis minulle lähtökohtaisesti hyvin potentiaalisia sijoituskohteita. Kun otetaan vielä huomioon, että edellä kuvatut luvut ovat kaikki selvästi alle yhtiön pitkän aikavälin keskiarvon, nousee niiden arvo entisestään. Kyse ei siis ole toimialan nousukauden huipun poikkeuksellisen hyvistä tuloksista, päinvastoin.

Tyypillisesti Strayerista ja alan muista yhtiöistä on luonnollisesti saanut maksaa poskettomia summia. Strayerin P/E-luku on huidellut keskimäärin selvästi päälle 30 tasolla. Tämä on yksinkertaisesti ollut minulle aivan liikaa, jopa yhtiön erinomaiseen pääoman tuottoon suhteutettuna. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Toimiala elää parhaillaan USA:ssa murrosvaihetta (johon palaan tuonnempana tarkemmin), josta todennäköisesti selviävät vain alan parhaat toimijat. Strayerin ja alan muiden yhtiöiden 2000-luvulla nähty hurja liikevaihdon ja liikevoiton kasvu (ks. kuva 2) on siksi pysähtynyt ja suunta kääntynyt. Laskeva kysyntä on näkynyt voimakkaasti yhtiöiden osakekursseissa eikä niitä voi enää pitää kovin korkeina (huipussaan kolme vuotta sitten Strayerin kurssi peräti 250 USD). Strayerin toteutuneen EPSin (5,79 USD) perusteella laskettu P/E asettuu nykyisellä 48,5 USD osakekurssilla (10.3. päätöskurssi) vain 8,4 tasolle. Konsensusennusteen mukaan osakekohtainen tulos kuitenkin vielä laskee tänä vuonna ollen vain 4,13 USD, mutta myös tällä syklin todennäköisen pohjan tuloksella laskettuna P/E on maltillinen 11,7.

 

Kuva 2. Strayer Educationin liikevaihto, liikevoitto, osakekohtainen tulos ja liikevoitto-% 2001-2012.

 

Toimialan erinomaisesta luonteesta ja Strayerin vahvuudesta kertoo se, että yhtiö kykenee suhdanteen pohjalla tekemään peräti 20 % liikevoittoa ilman minkäänlaisia sopeutustoimenpiteitä. Samaan aikaan kun kilpailijat ovat vähentäneet merkittävästi henkilöstöään, Strayerin johto on pitänyt fokuksen laadukkaan opetuksen ylläpitämisessä myös vaikeiden aikojen yli. Tämä kertoo johdon pitkänäköisyydestä ja siitä, että maine alan parasta opetusta tarjoavana yhtiönä on ansaittu (ja juuri tästä syystä Strayer on oma valintani kaikista alan yhtiöistä). Olosuhteiden normalisoituessa ja liikevoiton palatessa lähemmäs keskimääräistä 32 % tasoa, yhtiön osakekurssi tulee olemaan nykyistä huomattavasti korkeammalla, vaikka arvostuskertoimissa ei tapahtuisi mitään muutoksia. Todellisuudessa tietysti myös arvostuskertoimet kohoavat, joten Strayer on ehdottomasti potentiaalinen ”tenbagger”. Valitettavasti sitä, milloin kysyntä elpyy, ei voi kukaan tietää etukäteen.

Sitten niihin viittaamiini tummiin pilviin, jotka toimialan yllä parhaillaan leijailevat. Viimeisen parin vuoden aikana koko koulutusala on saanut huonon maineen muutamien yhtiöiden harjoittamasta kyseenalaisesta opiskelijarekrytoinnista johtuen. Samaan tapaan kuin ennen asuntoluottokriisiä lähes kaikille (myös maksukyvyttömille) tarjottiin asuntolainoja, yliopistot ovat tarjonneet opiskelupaikkoja melkein kelle tahansa eli myös niille, joilla ei ole ollut edellytyksiä valmistua. Koska valtio tukee opiskelijoita opintolainoilla, kärsii se suunnattomia tappioita, elleivät opiskelijat koskaan valmistu ja pysty siksi maksamaan lainojaan takaisin. Vaikka Strayer ei ole koskaan syyllistynyt kyseenalaiseen rekrytointiin (eikä se ole ollut valtion tarkastusviraston syytettyjen koulujen listalla), on se saanut osansa alan heikosta maineesta.

Opetusministeriö on laatinut alalle uudet säännöt, jotka lainvoimaisuuden saatuaan astuvat voimaan. Koska säännöt ovat nyt käytännössä selvillä, luulisi pahimman toimialan ympärillä leijuvan epävarmuuden hälvenneen. Tällä pitäisi olla riskipreemioita laskeva ja sitä kautta alan yhtiöiden osakekursseja nostava vaikutus. Poliittinen riski ei tietenkään ole kadonnut mihinkään, mutta sen kanssa on pystyttävä elämään.

Katsotaan seuraavaksi täyttääkö Strayer kaikki laatuyhtiölle asettamani kriteerit, jotka mainitsen mm. tässä kirjoituksessa. Ehkä tärkeimpänä pidän korkeaa pääoman tuottoa (mieluiten suhdanteesta riippumatta), joka Strayerin tapauksessa on erinomaisella tasolla liiketoimintaympäristön haasteellisuudesta huolimatta. Kuten todettu, koko alalla pääoman tuotot ovat keskimäärin todella kovalla tasolla ja  Strayer kuuluu alallaan parhaiten tuottavien yhtiöiden joukkoon. Vähäisestä pääomatarpeesta kertoo se, että normaaliolosuhteissa (2008-2011) yhtiö teki operatiiviseen toimintaan sidotulle pääomalle tuottoa kolminumeroisten prosenttien verran per vuosi. Investointeihin ei siis juuri tarvitse käyttää rahaa, vaan tulos voidaan jakaa omistajille osinkoina tai osakkeiden takaisinostoina. Viimeksi mainittua tapaa yhtiö onkin käyttänyt viime vuosina aktiivisesti ja tänä vuonna ostot jatkuvat aggressiivisina osakekurssin ollessa edullinen. Jos uusia kouluja ei perusteta aivan lähitulevaisuudessa, yhtiön vapaa kassavirta tulee olemaan jopa tulosta suurempi.

Myös toinen kriteereistäni, johdon laatu (erityisesti sitoutuminen ja omistajaystävällisyys), täyttyy mielestäni hyvin. Johdon keskittyminen asiakkaisiin (eli siihen, että opiskelijat saavat laadukasta opetusta myös yhtiön vaikeina aikoina) lyhytjänteisen kvartaalituloksen maksimoinnin sijasta kertoo todella paljon. Muutama viikko sitten ilmoitettu uutinen Rober Silbermanin siirtyminestä toimitusjohtajan paikalta hallituksen puheenjohtajaksi ja operatiivisen johtajan Karl McDonnelin nostaminen toimitusjohtajaksi ei vaikuta ajatuksiini.  Yhtiön menestyksen pääarkkitehdit ovat edelleen täydellä teholla toiminnassa mukana vaikkakin uusissa rooleissa.

Parin viime vuoden aikana esille nousseiden toimialan ongelmien ennustaminen on luonnollisesti ollut mahdotonta, mutta muuten pidän koulutusalaa melko stabiilina. Kun tarkastellaan isoa kuvaa ja riittävän pitkää horisonttia. Vaikka poliittinen riski on suuri, mikään sääntely tuskin tulee ajamaan alaa pois maailman kartalta. Koska valtion ylläpitämät yliopistot eivät vastaa kysynnän määrään, on yksityisille yliopistolle aina tarvetta. Ruumiillisen työn trendinomaisen laskun ja tietotyön kasvun myötä yliopistojen tarve tulee entisestään lisääntymään tulevaisuudessa. Strayerin ennustettavasta tuloskehityksestä kertovat myös kahta viime vuotta lukuun ottamatta tasaiset noin 30-35 % väliin jäävät liikevoittomarginaalit (ks. kuva 2). Näin ollen kolmannenkin laatuyhtiökriteerin voidaan katsoa täyttyvän.

Viidestä pääkriteeristä heikoimmin, jos lainkaan, täyttyvät markkina-asemaan ja velkaisuuteen liittyvät kohdat. Koulutusala on vahvasti kilpailtu eikä Strayer ole suurimpien joukossa. Esimerkiksi alan mahtavin, Apollo, on kymmenen kertaa suurempi. Strayer yltää sentään ”TOP-kymppiin”, mutta sen huonommalle puolelle. Mitä velkaantuneisuuteen tulee, en pidä sitä todellisuudessa ongelmana, vaikka joku voisi pelkästään vuoden 2012 tasetta tuijottamalla väittää yhtiön olevan kriisissä. Vuoden 2009 lopussa Strayerin kassa oli päälle 120 mUSD eikä korollista velkaa ollut lainkaan ja vielä vuoden 2010 lopussa kassassa oli lähes 90 mUSD. Yhtiö alkoi velkaantua vuoden 2011 aikana massiivisten omien osakkeiden ostojen seurauksena. Tämä on johtanut paperilla pahalta näyttävään tilanteeseen, jossa korollista velkaa on yli 140 mUSD ja nettovelkaa noin 80 mUSD. Miksi en pidä tätä huolestuttavana, vaikka yhtiön oma pääoma on samaan aikaan vain noin 40 mUSD, mikä tarkoittaa peräti 200 % gearingia? Kun huomioidaan, ettei investointitarpeita ole, Strayerin kassavirta tulee olemaan arvioni mukaan ainakin 60 mUSD, vaikka nettotulos laskisi alle 50 mUSD. Johto on ilmoittanut, ettei tältä vuodelta jaeta osinkoa, joten periaatteessa yhtiön gearing laskee noin 20 % tasolle. Todellisuudessa ei päästä ihan näin alas, sillä yhtiö tulee näillä hinnoilla varmasti ostamaan omia osakkeitaan. Mutta oli miten oli, velat saadaan halutessa kuitattua hyvin nopeasti.

Lyhyesti voidaan siis todeta, että Strayer täyttää suurin piirtein neljä viidestä laatuyhtiölle asettamastani kriteeristä. Kun huomioidaan, että osakkeen hinta vaikuttaa hinnoittelukertoimien perusteella tällä hetkellä hyvin edulliselta, voidaan osaketta mielestäni pitää varsin houkuttelevana sijoituskohteena. Arvioidaan yhtiön pörssihinnoittelua kuitenkin vielä vähän tarkemmin.

Oma näkemykseni (joka voi hyvin olla väärä) alan kysynnän elpymisestä on, että pohja saavutetaan tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa, joten Strayerin liikevaihto tulee supistumaan vielä tänä vuonna. Viitteitä paremmasta nähtiin jo viime vuonna, jolloin uusien opiskelijoiden määrä jopa nousi (4 %). Uusien opiskelijoiden määrän kasvusta huolimatta keskimääräinen opiskelijamäärä laski peräti 8 %. Oma ennusteeni Strayerin liikevaihdon muutoksesta tälle vuodelle on -4 %, mutta käänteen tapahduttua uskon yhtiön palaavan taas kasvu-uralle. Strayer on selvästi kasvuyhtiö (kuten historia osoittaa), mutta pilvilinnaskenaariot välttääkseni ennustan yhtiölle ”vain” tasaista 6 % vuosikasvua vuodesta 2014 alkaen. Ikuisesti yhtiö ei kuitenkaan kykene kasvamaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen mukaisella vauhdilla.

 

Taulukko 1.  Strayer Educationin opiskelijamäärät ja niiden muutokset lukukausittain.

 

Vaikka Strayerin liikevoitto on 12 viime vuoden aikana ollut keskimäärin 32 %, en millään usko kannattavuuden olevan tällä tasolla enää tulevaisuudessa, vaikka nykyisistä alan ongelmista selvitäänkin. Tänä vuonna tullaan aikaisemmin kuvaamani mukaisesti koukkaamaan hyvin syvällä ja painutaan nykyisen arvioni mukaan 16 % liikevoittotasolle, mikä tarkoittaa alimmalle riville noin 50 mUSD tulosta. EPS on nykyisellä osakemäärällä (11,4 milj. kpl) tällöin 4,30 USD eli olen EPS-ennusteeni osalta hieman konsensusta optimistisempi.  Osakkeiden takaisinostojen jatkuessa, EPS tullee todellisuudessa olemaan tätä jonkin verran parempi. Koska Strayer ei ole lähtenyt erottamaan henkilöstöään, kustannukset eivät kysynnän aallonpohjassa laske, mutta eivät myöskään nouse merkittävästi vuonna 2014. Koska ennustan kysynnän elpyvän maltillisesti (pidän vuosikymmenen vaihteen kysyntäpiikkiä jonkinlaisena buumina), tulee Strayer lähivuosina yltämään nykyisellä kustannusrakenteellaan noin 20 % liikevoittoon vuodesta 2014 eteenpäin.

Skenaarioni on siinä mielessä pessimistinen, ettei se pidä sisällään aggressiivista laajenemista uusien yliopistojen kautta. Noin 6 % vuosikasvu on mahdollista pitää yllä, vaikka tuloksesta jaettaisiin keskimäärin 90 % ulos osinkoina. Tämä vaatii 60 % oman pääoman tuoton, mihin Strayer on viime vuosien aikana yltänyt helposti. Painotan vielä sitä, että tämänkaltaiset pääoman tuotot ovat mahdollisia vain harvoilla toimialoilla. Jos muuttaisin skenaariotani kasvuhakuisempaan suuntaan, sanotaan vuosikasvuksi esimerkiksi 10 %, Strayerin normaalilla 60 % oman pääoman tuottoasteella osinkosuhteen tulisi laskea pitkällä aikavälillä hieman päälle 80 % tasolle. Kaikesta päätellen Strayer on tyyppiesimerkki yhtiöstä, joka kykenee kasvamaan voimakkaasti, mutta jakamaan silti merkittävän osan tuloksestaan sijoittajille (osinkoina tai osakkeiden takaisinostoina).

Ennustan Strayerin rahoituskustannusten olevan vuosittain 1 % liikevaihdosta ja oma tuottovaatimukseni on 12 %. Kun vielä tiedämme, että osakekohtainen oma pääoma on 3,60 USD ja yhtiövero 39,5 %, meillä on kaikki tiedot, joilla voimme ensin määrittää yhtiön tuottaman taloudellisen lisäarvon ja laskea sen perusteella osakkeen arvon EVA-mallilla. En mene tässä kohtaa tarkemmin laskennan yksityiskohtiin, sillä olen käsitellyt aihetta aikaisemmin mm. tässä kirjoituksessa.

Alla vielä nähtävillä lähitulevaisuuden ennusteeni Strayerin avainluvuista:

 

Taulukko 2. Strayer Educationin avainluvut.

 

Vaikka yllä olevassa taulukossa esitän ennusteeni vain kolme vuotta eteenpäin, käytän arvonmäärityksessä 10 vuoden tarkkaa ennusteperiodia. Strayerin vuosittain tuottamien osakekohtaisten lisäarvojen nykyarvot on esitetty kuvassa 3.

 

Kuva 3. Strayer Educationin oman pääoman tasearvo ja ennustettujen lisäarvojen nykyarvot osaketta kohti.

 

Yllä kuvatuilla kasvu- ja kannattavuusennusteilla, jotka tiivistyvät kuvan 3 mukaisesti taloudellisen lisäarvon tuottamispotentiaaliin, EVA-malli indikoi osakkeen olevan nykyhinnalla selkeästi aliarvostettu. Osakkeesta voi laskelmieni mukaan maksaa noin 80 USD, jos tavoitteena on 12 % vuosituotto. Kun osakkeella käydään tällä hetkellä kauppaa noin 50 USD kurssilla, on turvamarginaali peräti 60 %.

Tärkeimmät hinnoitteluluvut osoittavat myös osakkeen houkuttelevuuden.

 

Taulukko 3. Strayer educationin hinnoitteluluvut.

 

Ainakin minusta tuntuu uskomattomalta, että nykyisen kaltaisessa erittäin heikossa kysyntätilanteessa Strayer tarjoaa lähes 9 % tulostuottoa (2013e). Kun tilanne normalisoituu kipuaa tulostuotto lähes 12 % tasolle. Taulukon 3 osinkotuotto ei nimestään huolimatta kuvaa pelkästään osinkotuottoa vaan paremminkin voitonjakotuottoa eli siinä huomioidaan myös omien osakkeiden takaisinostot (osinkona on siis käytetty potentiaalista ulos jaettavissa olevaa kassavirtaa). P/B-luku näyttää äkkiseltään hurjan korkealta, mutta on syytä vielä kerran painottaa, että yhtiö sitoo vähän pääomaa ja tuplaa käytännössä oman pääomansa vuodessa, jos tulos jätetään yhtiöön. Mikäli omien osakkeiden ostot säilyvät kohtalaisen maltillisina, P/B alkaa painua taseen oman pääoman kasvaessa, kuten taulukosta 3 havaitaan.

Vaikka osake vaikuttaa houkuttelevalta, on syytä painottaa, että osakkeen arvo on hyvin herkkä erilaisille muutoksille ennusteissa ja määrittämäni hinta kuvaa ainoastaan omaa subjektiivista näkemystäni yhtiön tulevaisuudesta. Jokaisen sijoittajan on luonnollisesti laadittava omat ennusteensa ja perustettava ostopäätöksensä niihin. Helpottaakseni laskelmienne tekoa laadin vielä lopuksi skenaario- ja herkkyysanalyysin, jonka avulla ennustemuutosten vaikutusta voidaan tutkia.

 

Taulukko 4. Strayer Educationin skenaarioanalyysi.

 

Skenaarioanalyysissa tarkastelen perusskenaarion lisäksi kahta vaihtoehtoista tulevaisuuden tilaa. Pessimistisessä skenaariossa oletetaan kestävän (vuodesta 2014 eteenpäin) EBIT-marginaalin (liikevoittomarginaalin) olevan 18 %. Optimistisessa skenaariossa marginaali nouseekin nykyisten vaikeuksien jälkeen pysyvästi 22 % tasolle. Kahden prosenttiyksikön muutos liikevoittomarginaalissa heilauttaa osakkeen arvoa noin 10 USD eli noin 12 %. Skenaarioanalyysi kertoo meille myös sen millaista liikevoittoa markkinat odottavat yhtiön tekevän tulevaisuudessa muiden ennusteiden pysyessä ennallaan. Nykyinen pörssikurssi kuvaa yhtiön todellista arvoa, jos liikevoitto tippuu pysyvästi 14 prosenttiin. Kuka uskoo, että näin tulee tapahtumaan?

 

Taulukko 5.  Strayer Educationin osakkeen arvo erilaisilla tuottovaatimuksilla.

 

Tuottovaatimuksella on merkittävä vaikutus osakkeen arvoon, kuten taulukko 5 osoittaa. Koska oma tuottovaatimukseni on kohtalaisen korkea (12 %), en voi lähtökohtaisesti maksaa osakkeista kovin paljon. Sijoittaja, joka tyytyy markkinoiden keskimääräiseen 10 % vuosituottoon, voi maksaa Strayerin osakkeesta lähes 130 USD (perusskenaariossa).

 

Taulukko 6. Strayer Educationin osakkeen arvo erilaisilla kasvuoletuksilla.

 

Lähtökohtaisesti yhtiöiden keskimääräistä pitkän aikavälin oman pääoman kasvua kuvaava kestävä kasvutekijä ei voi olla ainakaan paljoa yli kuuden prosentin. Tästä pitää huolen kilpailu. Strayerin tapauksessa tämä päätearvon laskennassa käytettävä oleellinen parametri kuitenkin asettuu laskelmieni mukaan vähintään 6,5 prosenttiin. Tämäkin vain siinä tapauksessa, että säännönmukaisesti 90 % tuloksesta jaetaan omistajille. En siis Strayerin tapauksessa pidä oletustani liian optimistisena. Varmuuden vuoksi olen taulukkoon 6 kuitenkin laskenut osakkeen arvon erilaisilla kasvuoletuksilla. Mikäli kasvu olisi jatkossa vain jonkin verran yli inflaation jääden 4 % prosenttiin, voisi 12 % vuosituoton vaativa sijoittaja maksaa osakkeesta pessimistisessäkin skenaariossa (jossa EBIT 18 %) 57 USD.

Lopuksi on varmasti syytä kertoa omista suunnitelmistani osakkeen suhteen. Kuten alussa totesin, olen tehnyt ensimmäisen ostoni 55 USD kurssilla (22.1.2013), mutta tulen ehdottomasti ostamaan lisää kurssin pysyessä suurin piirtein nykyisellä tasollaan. Turvamarginaali vaikuttaa sen verran hyvältä, että osaketta voi ostaa jonkin aikaa myös nousevaan kurssiin. Yhtiö edustaa tällä hetkellä vain 1,3 % koko sijoitussalkustani, mutta sijoitusyhtiöni käteisvarat huomioiden kassa on tällä hetkellä sen verran tuhdissa kunnossa, että kykenen jatkamaan ostoja useampaan otteeseen. Ei ole lainkaan mahdotonta, että nostan position 4-5 prosenttiin kohtalaisen nopeassa tahdissa.

Teille, jotka olette kirjoitukseni perusteella innostuneet yhtiöstä liikaa jo tässä vaiheessa (tutkimatta asioita itse), voin hieman tunnelmaa keventäen mainita, ettei track recordini ulkomaisten yhtiöiden analysoinnissa ole tähän mennessä ollut kovin mairitteleva. Tällä viittaan tietysti Vestas Windiin, joka on ollut paha pettymys. Tästäkin huolimatta uskon yhtiöön edelleen (enkä ole myynyt). Aivan samalla tavalla näen Strayerin pitkän aikavälin sijoituksena, joka oman näkemykseni mukaan tulee palkitsemaan nyt yhtiön matkaan lähtevät sijoittajat ennemmin tai myöhemmin. Tärkeintä on siis omata hyvät hermot ja pitkäjänteisyyttä niin Strayer Educationin kohdalla kuin sijoittamisessa yleensäkin.

 

__________

Kirjoittaja omistaa Strayer Educationin osakkeita.  

Sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Kuvalähde: www.forbes.com

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
11 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
12.03.2013 18:56

Kiitos perusteellisesta selvityksestä. Rohkeuteni ei nyt kuitenkaan riitä Strayer Educationin hankintaan. Ja suuriin tuulella pyöriviin propelleihinkaan en usko.

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.03.2013 15:57

Kiitos kommentista Hojo! Strayeriin sijoittaminen kieltämättä vaatii rohkeutta, sillä yhtiö on toimialan epävarmuudesta johtuen tällä hetkellä keskimääräistä selvästi riskisempi sijoitus, vaikka kyseessä mielestäni laatuyhtiö onkin. Hinta voi aivan hyvin vielä laskea ja tähän on syytä varautua osto-ohjelmalla, jos osaketta aikoo nykyhinnoilla hankkia. Jos taas oma riskinsietokyky ei riitä, kannattaa yhtiöstä pysyä erossa, kuten itse olet oikeaoppisesti tehnyt.

R.W.

Nimetön
Nimetön
12.03.2013 23:55

Kiinnostava analyysi. Olen ymmärtänyt tavallisten yliopistojen Yhdysvalloissa alkaneen kilpailla näiden for-profit “yliopistojen” kanssa sekä verkkokurssituksessa että alemman tason tutkinnoissa. Näin firman tuotteen pahin uhka alkaisikin tulla alan ulkopuolelta. Onko korkean työttömyyden USAssa Strayerin tutkinnoista vastusta tälle kilpailulle kun työntekijöitä palkataan?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.03.2013 15:58

Kiitos kommentista Svante! Toimialalla on jo nyt paljon kilpailua eikä se varmastikaan tule vähenemään tulevaisuudessa. Tämä mainitsemasi uhka on todellinen, mutta en osaa arvioida kuinka paljon ”tavallisten” yliopistojen aggressiivisempi mukaan tulo esim. verkkokurssimarkkinoille vaikuttaa Strayeriin. Uudet tulokkaat uhkaavat joka tapauksessa alan kaikkia yhtiöitä, mutta todennäköisesti alan paras yhtiö selviää kiristyvässä kilpailussa muita paremmin. Uskon Strayerin yliopistojen opetuksen laadukkuuden tuovan sille kilpailuetua, joten mieluiten katselen kilpailun kiristymistä Strayerin kuin jonkun toisen alan yhtiön kelkasta käsin.

R.W.

Nimetön
Nimetön
14.03.2013 05:15

Kiitos hyvästä analyysistä. Jäin kaipaamaan ainoastaan lukuja ja herkkyysanalyysia KOKO markkinasta. Strayerin huikea kasvu ja tulos ovat perustuneet näkemykseni mukaan vahvasti siihen, että yritys on ollut mukana kasvavalla ja kannattavalla markkinalla. Voitaneen puhua jopa ylisuurista tuotoista. Mitä jos markkinan kasvu hyytyy/pysähtyy, kilpailu kiristyy ja marginaalit supistuvat?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
17.03.2013 16:01

Kiitos kommentista Ilkka! Olet oikeassa siinä, että 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä koko toimiala menestyi erinomaisesti. Mielestäni kyseessä oli jonkinasteinen kupla ja oli aivan selvää, ettei meno voinut jatkua ikuisesti samanlaisena. Nyt korjausliike on sitten tapahtunut. Olen lähes varma, että markkinan kasvu hyytyy (pysähtymiseen en usko kirjoituksessa mainitsemiini perusteluihin nojautuen) ja marginaalit heikkenevät (siksi blogimerkinnässä esitetyt ennusteeni ovat historiaan nähden maltillisia). Sijoittamisessa kyse on aina siitä onko osakekurssi laskenut enemmän kuin mitä ennusteet yhtiön tulevasta kehityksestä. Mielestäni nyt on käynyt näin. Hyvin pessimistisillä ennusteillakin Strayerin osake näyttää houkuttelevan alas arvostetulta. Sijoittaja tulee siis saamaan erinomaisen tuoton, vaikka alan tulevaisuus ei ole lähellekään… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
20.05.2013 17:25

Jos joku on niin tyhmä, että luulee tietävänsä milloin koulutuspalvelujen kysyntä elpyy, niin onko Strayerin osto-optioita tai -warrantteja tms. tuotteita helposti ostettavissa jostain?

Nimetön
Nimetön
23.10.2013 16:17

Kiitos M-A-H-T-A-V-A-S-T-A analyysistä!

Oletko lisännyt omistustasi alkuperäisen suunnitelman mukaan, vai onko näkemys muuttunut?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
11.03.2014 09:32

Kiitos kommentista ja kysymyksestä analyysi22!

Vastaus löytyy uudesta kirjoituksestani:

https://www.nordnet.fi/blogi/tilannekatsaus-strayer-educationin-sijoituscaseen/11/03/2014/

R.W.

Nimetön
Nimetön
23.02.2014 19:47

mitä mieltä olet nykyisestä tuloksesta?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
11.03.2014 09:34

Kiitos kysymyksestä timo!

Vastaus löytyy uudesta kirjoituksestani:

https://www.nordnet.fi/blogi/tilannekatsaus-strayer-educationin-sijoituscaseen/11/03/2014/

R.W.