Siirry pääsisältöön

Osinkosijoittaja, älä jää puolitiehen!

Osinkosijoittajan ei kannata tuijottaa vain tuottoprosenttia ja ummistaa silmiään yhtiön laadulta. Yhtiöiden, joiden pääoman tuotto uusiin investointeihin on korkea, voi pitkällä aikavälillä odottaa suurena joukkona (ei jokaisessa yksittäistapauksessa) kasvattavan osinkoaan nopeammin kuin heikosti tuottavien yhtiöiden. Siksi oman pääoman tuotto (ROE) sopii osingon laadun mittariksi.

Tässä blogimerkinnässä tarkastellaan Helsingin pörssin suuryhtiöistä ensin jokaisen yhtiön nykyistä (viime vuoden toteutunutta) sijoitetun pääoman tuottoastetta (ROIC-mittaria) ja muodostetaan sen perusteella osingon laatu -luokat niin, että yli 15 prosentin ROIC nostaa yhtiön hyväksi ja alle 10 prosentin ROIC pudottaa yhtiön heikoksi. Kohtuulliseksi yhtiöksi pääsee 10–15 prosentin väliin osuvalla sijoitetun pääoman tuotolla.

Seuraavassa Taulukossa 1 osinkotuottoa ja osingon laatua on sovellettu Helsingin pörssin suuryhtiöihin (OMXH 25). Osinkotuotto on laskettu blogin julkaisuhetken viimeisimmillä päätöskursseilla (6.4.2018) ja vuodelta 2017 jaettavilla (jo tänä keväänä jaetuilla tai ehdotetuilla) osingoilla. On syytä huomioida, että osa yhtiöistä on jo maksanut osinkonsa keväältä 2018. Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on laskelmissa vuoden 2017 toteuma.

Kun yhtiöt on jaettu osingon laadun mukaisiin luokkiin, muodostetaan matriisi, jossa toisena jakoperusteena on yhtiön osinkotuotto. Yli 4 prosentin osinko nostaa yhtiön hyvään luokkaan ja alle 3 prosentin osinko pudottaa yhtiön heikoksi. Tälle välille asettuvat yhtiöt luokitellaan osinkotuoton valossa kohtuullisiksi.

Taulukko 1. Helsingin pörssin 25 suuryhtiön luokittelu osinkotuotolla ja osingon laadulla

Lähtökohtaisesti kaikki sijoittajat arvostavat ykköskorin yhtiöitä, mutta sen jälkeen ratkaisee se, arvostaako sijoittaja enemmän osingon laatua (tulevaa potentiaalia) vai nykyistä osinkotuottoa, joka kertoo sekä alhaisesta arvostustasosta että korkeasta osinkosuhteesta.

Yhtiöiden voi olettaa pitävän sijaintinsa matriisin vaaka-akselilla (osingon laatu) varsin hyvin myös pidemmällä aikavälillä. Osingon laatu – tai yhtiön laatu yleisemminkin – kun riippuu huomattavasti toimialan rakenteellisista ja yhtiön kulttuurisista tekijöistä, jotka eivät muutu nopeasti. Poikkeuksia tietysti aina on. Sen sijaan osinkotuottoa kuvaavalla pysty-akselilla yhtiöiden paikat voivat muuttua nopeasti markkinatunnelmien mukaan. Pörssiromahdusten jälkeen yhä useampi osake löytyy jostakin ”hyvän osinkotuoton” kolmesta ryhmästä. Vastaavasti nousukauden pitkittyessä osakkeet alkavat valua alaspäin.

Lyhyellä aikavälillä tällaista seulontatapaa käyttävän sijoittajan useimmiten ainoaksi jäävä tehtävä on seurata osakkeiden hintoja suhteessa yhtiöiden tuloksentekokykyyn ja aloittaa osto-ohjelmia sitä mukaa, kun yhtiöt hintojen laskiessa nousevat riittävän ylös pystyakselilla.

Lopulta on myös paikallaan muistaa, että Taulukko 1 on mekaanisesti laadittu. Toisin sanoen se ei sisällä subjektiivista yhtiön kannattavuuden ”normalisointia” tai arviota tulevaisuudesta. Onkin mahdollista, että ROIC ei kuvaa kaikkien yhtiöiden kohdalla normaalia tasoa. Jos yhtiön nykyistä tilannetta voi pitää väliaikaisesti liian hyvänä tai huonona, tulee ROIC normalisoida sijoittajan oman arvion perusteella pitkän aikavälin keskiarvojen pohjalta ja yhdistää nämä laskelmat omaan näkemykseen tulevaisuudesta.

Edeltävän taulukon listauksen numerot ovat mekaanisesti joko nykyhetkeä tai historiaa, ja lopulta tulevaisuus ratkaisee. Siksi listaus ei suoraan sovellu kenellekään sijoitustoimintaa ohjaavaksi välineeksi. Parhaimmillaan se voi kuitenkin toimia herätteenä aloittaa omatoiminen tarkempi perehtyminen yksittäisiin sijoituskohteisiin omista lähtökohdista.

ARVOGURU-UUTUUSKIRJAN ENNAKKOMYYNTI ON NYT ALKANUT!

Ennakkotilatut kirjat postitetaan huhtikuun viimeisellä viikolla, selvästi ennen kirjan virallista yleisöjulkistustilaisuutta, joka järjestetään Helsingissä toukokuun puolella.

Kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Arvoguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös yhtenä vaihtoehtona osana sijoituskirjapakettia, joka pyynnöstä sisältää signeerauksen. Arvoguru on 237-sivuinen ja kovakantinen. Se on painettu Suomessa Hansaprintillä.

ENNAKKOTILAA ARVOGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä kirjoitushetkellä Fortumin, Elisan, Nokian Renkaiden ja merkittävän määrän sekä Sammon että sen osakkuusyhtiö Nordean osakkeita. Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Osinkolaskelmissa osaan yhtiöistä kohdistuu riski siitä, että osinkoehdotus hyväksytään yhtiökokouksessa. Laskelmia ei päivitetä blogimerkinnän julkaisun jälkeen. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo on Foter.com

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.