Oletko valmis ylituottoon?

Monen sijoittajan ikuisuuskysymys kuuluu, miten saavuttaa osakemarkkinoilla ylituottoa? Ehkäpä tämän kysymyksen osuvampi muotoilu olisi: miten ylipäätään voin antaa itselleni mahdollisuuden voittaa indeksi?

Se tapahtuu erottautumalla riittävästi. Jos omistaa suurin piirtein sitä, mistä pörssi-indeksikin koostuu (joko laajasti hajautetun rahaston tai lukuisien osakevalintojen kautta), on vaikeaa saada kulujen jälkeen kovin erilaista tuottoa kuin markkinoilla keskimäärin saadaan. Luonnollisestikin indeksistä erottautumisella sijoittaja tulee sallineeksi paitsi tilaisuuden voittaa indeksikehitys myös heikon skenaarion tullen hävitä sille.

Kaikkiaan yleisindeksin tuotto on nähtävissä sijoittajien joukon keskituottona, ainakin ennen kustannuksia ja veroja. Yhdellä puolella jakaumaa ovat indeksikehitykselle häviäjät. Vastaavasti toiselta puolelta jakaumaa löytyvät voittajat. Kysymys kuuluu, miten sijoittaja voisi kohentaa todennäköisyyksiään päätyä saamapuolelle?

Tähän liittyen Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén muistutti tärkeästä sijoitusviisaudesta somessa. Jos jonkun mielestä ”pienyhtiöiden penkominen on niin työlästä”, kannattaa tuskailuun vastata sijoittajaguru Peter Lynchiä lainaten: ”Henkilö, joka kääntää eniten kiviä, voittaa pelin.” Jos tämä tuntuu työläältä, mutta indeksin voittaminen kiinnostaa, niin kannattaa harkita vähimmillään eri kivien kääntämistä suhteessa muihin.

Henkilökohtaisesti teen ainakin kolme asiaa eri tavoin kuin valtaosa tuntemistani sijoittajista.

Katse nykyomaisuuteen

Mikäli muut sijoittajat seuraavat osakkeen tulosperusteisesta arvostuksesta kertovaa p/e-lukua tai osinkoa, saan tuskin samoja tunnuslukuja penkomalla ainakaan huomattavasti parempia lopputuloksia. Yksi vaihtoehto on perehtyä yhtiön tuloksen ja kasvuennusteiden sijaan siihen, mitä yhtiö jo nyt omistaa. Kyseeseen tulee tällöin yhtiön tilinpäätöksen taselaskelmaan perehtyminen. Se ei juuri ennusta – toisin kuin lauma, joka katsoo tulosta tai kasvua ennustaen pahimmillaan molempia. Tase kertoo omalla tavallaan, minkä varassa päivän kurssi lepää. Millainen osuus kurssista pohjautuu siihen, mitä yrityksellä jo on?

Haastavammassa tavassa perehtyä yhtiön nykyomaisuuteen keskitytään liiketoimintamallin analyysiin. Millaisen alustan tai ekosysteemin yhtiö on saanut kehitettyä? Se ei välttämättä muodosta suurtakaan pääomamassaa, mutta sillä voi olla jopa käänteentekevä arvo myöhemmin tulevaisuudessa.

Tyypillisille kassavirtalaskelmille sijoittaja voi antaa jonkin arvon, mutta tyhjentäväksi sitä ei kannata laskea. Nykymaailmassa on hyvä pyrkiä saamaan käsitystä siitä, miten yhtiön nykyisyyden ja tulevaisuuden arvo jakautuvat suhteessa toisiinsa. Toisin sanoen mikä osa osakkeen markkina-arvosta on tuettavissa jo ensisijaisesti yhtiön nykyomaisuudella ja toissijaisesti yhtiön nykytuloksella. Entä mikä osa vaatii menestystä tulevaisuuden osalta?

Useimmiten perinteisissä kassavirtalaskuissa hyvä informaatio (yhtiön nykyisyys) ja huono informaatio (yhtiön tulevaisuus) sotkeutuvat vähemmän iloisesti keskenään, jolloin huono informaatio alkaa dominoida.

Laske p/e-luku normaalituloksella

Jos taseen penkominen vaikuttaa liian haastavalta, voi myös tulosperusteista tarkastelua tehdä omintakeisesti. Sijoittaja voi esimerkiksi seurata arvioimaansa yhtiön normalisoitua “suhdanneneutraalia” tuloskuntoa. Tuloksen kohdalla kannattaa yleensä kysyä kriittisesti, millaisia kertaluonteisia eriä ja suhdannevaikutuksia se sisältää. Kuinka lähellä lattiaa ollaan, jos taloussykli niiaa? Tässä saa merkityksensä myös yritysjohdon viestinnän laatu.

Millaista yhtiön kasvu on?

On hyvä pohtia, kuinka suuri osa yhtiön taloudellisista tavoitteista – varsinkin kasvun osalta – on realistista saavuttaa ilman asiakasmarkkinoilta tulevaa suhdanteen vetoapua? Mikä osa yhtiön tarinasta perustuu markkinaosuuksien voittamiseen, yhtiön omiin rakenteellisiin kehitystoimiin tai peräti yhtiön kykyyn jakaa markkinat kokonaan uusiksi?

Näihin ei lähtökohtaisesti saa uskottavaa vastausta itse yhtiöiltä, koska liki pitäen jokaisella riittää ainakin julkistettujen tavoitteiden tasolla uskoa valoisampaan huomiseen. Moni johtaja myös järkeilee heikkojen liiketoimintapäätösten olevan suuruusluokaltaan vain vähäisiä ja toisaalta vaikeuksiin suhtaudutaan usein liian pitkään selittäen niiden johtuvan poikkeuksellisista ulkoisista oloista. Sijoittajan kannattaakin aina tehdä oman harkintansa varassa diagnoosi yhtiön mahdollisuuksista kasvaa, jos tummat pilvet ilmestyvät suuressa kuvassa taivaanrantaan.

ARVOGURU-UUTUUSKIRJAN MYYNTI ON ALKANUT!

Kirjan hinta on 29,90 euroa (sisältäen alv:n ja postikulut Suomessa). Arvoguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös yhtenä vaihtoehtona osana sijoituskirjapakettia, joka pyynnöstä sisältää signeerauksen. Arvoguru on 237-sivuinen ja kovakantinen. Se on painettu Suomessa Hansaprintillä.

TILAA ARVOGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo on Foter.com

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.