Neljä osakevalintasääntöä

Viime viikkoina olen lueskellut kertauksenomaisesti Burton G. Malkielin sijoitusklassikon Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Vaikka kirja on monin paikoin puheenvuoro indeksisijoittamisen puolesta, siinä esitellään kuitenkin lyhyesti myös muutamia osakevalintasääntöjä tavanomaista riskinsietokykyisemmälle sijoittajalle.

Suuressa kuvassa Malkielin teos ohjaa tavanomaista yksityissijoittajaa kohti ”tylsää” indeksisijoittamisen strategiaa, ei kohti osakepoimintaa. Tästä huolimatta teokseen listatut neljä osakevalintasääntöä saattavat sopia Malkielin mukaan heille, jotka ”haluavat hyödyntää omia askelsarjojaan ja järkeään hyvien osakkeiden etsimiseen osalla sijoitusvarallisuudestaan”.

Nämä valintasäännöt ovat seuraavat:

1) Keskity yhtiöihin, joiden tuloksilla on edellytykset kasvaa pörssin keskimääräistä tuloskasvua nopeammin vähintään seuraavat 5 vuotta

Lyhyessä juoksussa osake kuin osake voi nousta, kunhan joku sijoittaja iskee siihen silmänsä. Vähävaihtoisten yhtiöiden osakkeet kohoavat pienenkin porukan päähänpistosta (joskus aivan perustellustikin), siinä missä keskisuurten ja suurten yhtiöiden kursseja liikuttelevat päivän tai kahden sisällä esimerkiksi suurten eläkesijoittajien tai osakerahastojen sijoituspäätökset.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun puhutaan vähintään viiden vuoden mittaisesta sijoitushorisontista, osakekurssin pääsuunnan määrittää jo todennäköisemmin yhtiön tuloskehitys – eivät muiden sijoittajien hetkelliset sijoituspäätökset. Mitä enemmän yhtiö tekee tulosta, sitä enemmän se voi lähtökohtaisesti jakaa osinkoja – ja sitä arvokkaampi on yhtiön osake, koska omistajien passiiviset tulot kohoavat osingonjaon kasvun tahdissa.

2) Älä maksa laatuyhtiöstäkään liikaa

Osakesijoittajan on mahdotonta ennustaa pörssissä osakekurssin pohjaa tai huippua kovinkaan tarkasti. Sen sijaan hänen on mahdollista ennustaa hyvin suurella tarkkuudella ja varmuudella se hetki, kun osakkeella käydään kauppaa ali tai yli kohtuullisen arvostustason. Arvostustason, joka lasketaan suhteuttamalla osakkeen markkinahinta yhtiön suoritustasoa kuvaaviin reaalisiin tekijöihin, kuten myyntiin, tulokseen tai osinkoon.

Malkielin mukaan sijoittajan tulee sijoittaa laadukkaisiin, kasvaviin ja osingonmaksukykyisiin yhtiöihin, mutta mielellään ennen kuin muut sijoittajat havaitsevat nämä ulottuvuudet ja mielellään silloin, kun laatuosake hinnoitellaan lähelle pörssin keskiarvoa tai ei ainakaan paljoa sen yli. Toisin sanoen laadusta ei pidä hullaantua liikaa maksamalla huikeita p/e-kertoimia tai tyytymällä prosentin osinkotuottoon. Silloin sijoittaja omistaisi kyllä laadukasta liiketoimintaa, mutta heikoilla tuotto-odotuksilla varustettuna.

3) Osta osakkeita, joiden kasvutarina voi houkutella muita sijoittajia pilvilinnan rakennustalkoisiin

Malkiel painottaa psykologisten tekijöiden merkitystä osakkeen hinnoittelussa, erityisesti lyhyessä juoksussa. Hänen mukaan ihmiset eivät ole tietokoneita, vaan heillä on tunne-elämä. Ihmisiä ohjaavat Malkielin mukaan ahneus ja uhkapelihimo sekä kurssikäyrän seuraamisen tuottamat toiveet ja pelkotilat.

Malkiel linjaa, että osa yhtiöistä kohoaa ajan mittaan lauman silmissä kiinnostavammiksi kuin toiset yhtiöt. Tämä nostaa osakkeen arvostuskertoimia ainakin hetkellisesti, luoden ainakin tilapäisen kuplailmiön. Onko valitsemasi yhtiön kasvutarina siis sellainen, joka todennäköisesti saavuttaa rahastettavissa olevan sijoittajien suosion?

4) Käy niin vähän kauppaa kuin mahdollista

Malkielin viimeinen teesi on erittäin tärkeä elementti sijoittajalle pitkän aikavälin tuottojen maksimoinnissa. Kaupankäynti kasvattaa paitsi kaupankäyntikuluja, myös verorasituksia sijoitusaikana, jolloin korkoa korolle -ilmiö saattaa menettää voimiaan, kun sijoittaja ei saa kasvatettua tuottojaan ”myös verottajalle korvamerkitylle osalle kurssinousua”.

Kustannustason pitämiseksi kurissa Malkiel toteaa, että ”pidä voittajat, myy häviäjät”. Näin salkkuun kumuloituu keskimäärin menestyvien yhtiöiden valikoima, ja osakemyynneistä lankeaa vain harvoin suuria myyntivoittovaroja maksuun. ”En suosittele liiallista kärsivällisyyttä tappiotilanteissa”, hän toteaa. Tosin Malkiel myöntää lopuksi, että yleisessä pörssikuplassa kannattaa usein keventää myös parhaita sijoituksia.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät gurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Laatuguru-uutuuskirja esittelee laatuyhtiöstrategian kantavat periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

TILAA LAATUGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Laatuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana neljän sijoituskirjan pakettia, joka sisältää signeerauksen tai omistuskirjoituksen. 

Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Teksti referoi vapaasti suomennetuin sanamuodoin Malkielin alkuperäistä klassikkoteosta, eikä se ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Malkielin alkuperäisteoksen hengen mukaisesti edes osakevalintasäännöt eivät välttämättä johda sijoittajaa keskinkertaista parempiin tuloksiin tehokkaiden markkinoiden vuoksi. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.