Siirry pääsisältöön

Mahdollisia näkökulmia osinkosalkun rakentamisessa

Moni sijoittaja alkaa tähän aikaan kalenterivuotta viritellä salkkuaan ensi kevään osinkokuntoon. Siksi raapustin mahdollisia suuntaviivoja pitkäjänteisen sijoittajan suhtautumisesta osinkosijoittamiseen.

Osinkojen merkitystä erittäin pitkäaikaisissa osakesijoituksissa voi tarkastella Gordonin mallilla. Se pohjautuu olettamaan, että osakkeen pitkän aikavälin arvo vastaa yhtiön jäljellä olevana elinaikanaan maksamien osinkojen nykyarvoa. Tämä on yleinen lähtökohta koko rahoitustieteessä. Lähtökohdasta johtuen osakkeen arvostuksessa on kolme kriittistä tekijää: ennustettu seuraavan kevään osinko, osinkojen kasvuvauhti ja sijoittajan tuottovaatimus. Viimeksi mainittu saadaan laskettua kolmen osatekijän summasta, jonka muodostavat riskitön korkotuotto, inflaatio ja oman pääoman riskipreemio.

Gordonin kaavan yleismuoto on seuraavanlainen:

Osakkeen arvo (approksimaatio) (FV) = [ennustettu osinko / (tuottovaatimus – kasvuvauhti)]

Kaavan termejä voidaan kuitenkin järjestellä siten, että osakkeen tuotto-odotuksen approksimaatio saadaan seuraavalla sovellutuksella.

Osakkeen tuotto-odotus (approksimaatio) (Er) = (osinkotuotto + osinkojen kasvuvauhti)

Yleisen elämänkokemuksen mukaan merkittävä osa, toisinaan jopa liian suuri osa, sijoittajista kiinnittää osinko-osakkeiden valinnassa huomiota lähinnä ensimmäiseen osatekijään eli välittömästi saatavaan sijoitushetken osinkotuottoon. Riippuen sijoituskohteesta pitkän aikavälin kokonaistuotto-odotuksessa tärkeämpi osatekijä voi kuitenkin olla itse asiassa osakekohtaisen osingonjaon kasvu. Mikäli sijoittaja valikoi salkkuunsa vain nykyhetkellä osinkotuottoaan maksimoivia yhtiöitä, on vaarana se, että kyseiset yhtiöt investoivat liian vähäisesti kasvuunsa ja siten niiden kohdalla kokonaistuoton toinen osatekijä jää laahaamaan hitaille kierroksille suhdanteet ylittävässä tarkastelussa.

Osinkosalkun luomisessa yleensä keskeisin tavoite on muodostaa passiivisinen tulovirta, jonka reaaliarvo voisi kasvaa jatkuvasti. Periaatetasolla tämä on siitä mukava lähtökohta, että se soveltuu käyttökelpoiseksi aloittelevillekin sijoittajille, koska tavoite ei ole summan kokoluokkaan sidottu, vaan filosofinen. Sitä hetkeä, kun passiiviset osinkotuotot saavuttavat sijoittajan elämän ”normaalin kulutason”, kutsutaan ”dividend crossover pointiksi”. Tätä voitaneen nimittää kotimaisittain taloudellisen riippumattomuuden rajapyykiksi.

Kolme näkökulmaa osinkoyhtiöihin

Jokainen sijoittaja luonnollisestikin vastaa itse oman osinkostrategiansa laadinnasta ja sijoituksistaan, mutta esitän seuraavassa kolme osinkoyhtiöitä koskevaa näkökulmaa, joita olen itse vuosien varrella tullut pohtineeksi:

1) Osinko-osakkeita voi hankkia sellaisista laatuyhtiöistä, jotka kykenevät (miltei) vuodesta toiseen maksamaan omistajilleen aavistuksen edellisvuodesta kasvavaa euromääräistä osinkoa (per osake). Kaikki yhtiöt tietenkin lähtökohtaisesti joutuvat kestämään vuosittain vähintään liiketoimintariskejä, joten kiveenhakattuja osingonkasvattajia ei pitäisi kilpailluilla markkinoilla olla olemassakaan. Riski on siis aina tässäkin läsnä. Käytännössä nämä sijoituskohteet yleensä tuottavat sijoitushetkellä vuotuista kassavirtaa ”ainoastaan” 3–4 prosenttia (lähelle pörssin keskimääräistä osinkotuottoa), mutta ne sisältävät kuitenkin pitkässä juoksussa kohtuullisen ja melko vakaan osinkojen vuotuisen kasvupotentiaalin – tietenkin myös riskin sisältäen. Nämä laatuyhtiöt voivat muodostaa osinkosalkun rungon, antaen olettaa, että passiivinen tulovirta kasvaa osakekohtaisten osinkojen kasvutekijästä johtuen suhdanteiden yli inflaatiovauhtia nopeammin (kasvattaen sijoittajan ostovoimaa ja kohentaen samalla varallisuusasemaa).

Toisin sanoen kasvavat osakekohtaiset osingot voivat toimia pitkäjänteisen osinkosalkun kivijalkana, mutta näen myös kaksi järkevää täydentäjää strategialle:

2) Osinkostrategiassa voi hajauttaa myös hitaan kasvun mutta vahvan taseen yhtiöiden kategoriaan, jossa pohjaosinkotuotto on korkeahko. Sijoitus siis tuottaa välittömästi keskimäärin jopa 5–6 prosentin osinkotuoton. Tällöin sijoittaja voi ehkä hyväksyä keskimääräistä vaatimattomammankin osinkojen kasvunäkymän, jos sijoitushetkellä saatava osinkovirta on riittävän korkea ja ennen kaikkea vakaalla pohjalla oleva suhteessa yhtiön taseeseen tai tulokseen. Nämä kohteet ovat tyypillisesti mielenkiintoisia osakkeen alhaisista arvostuskertoimista, ei esimerkiksi loistavasta markkina-asemasta tai poikkeuksellisen voimakkaasta kasvunäkymästä, johtuen. Toki myös liiketoiminnallisen laatutason pitää täyttää tietyt minimiedellytykset näissäkin yhtiöissä, mutta niiden ei välttämättä tarvitse edustaa aivan pörssin terävintä kärkeä. Kuvattujen tähän kategoriaan kuuluvien yhtiöiden kohdalla voi olla aika ajoin syytä tarkastella erityisesti tasetta – hyvä yhtiö voi pitää yllä korkeaa osingonmaksua yli tilapäisen tulosnotkon ja toisaalta yliomavarainen tase voi sisältää piilevän (osinkojen) kasvupotentiaalin eri järjestelyiden tai investointien kautta. Tähän kategoriaan kuuluvat osakkeet nostavat koko salkun osinkotuottoprosenttia, mutta ne samalla madaltavat sen osinkopotin kasvunäkymää.

3) Osinkostrategiaan voivat kuulua osana myös ”ei-niin-perinteiset” osinkoyhtiöt. Ne ovat kasvultaan ja laadultaan poikkeuksellisia yhtiöitä, joissa sijoitushetken osinkotuotto jää kenties prosenttiin tai kahteen, mutta yhtiön pitkän tähtäimen kasvunäkymä on ainakin sijoitushetken tietojen valossa loistava ja kohtuuriskillä arvioitavissa vahvaksi havaittavan markkina-aseman johdosta. Myös toimialan kasvu voi tukea näitä kohteita. Tällaiset yhtiöt usein madaltavat salkun tarkasteluhetken osinkotuottoprosenttia, mutta parhaimmillaan ne kohentavat merkittävästi salkun osinkovirran pitkän aikavälin kasvuprosenttia. Tähän kategoriaan kuuluvat yksittäiset yhtiöt voivat sisältää jopa kaksinumeroisen osinkojen vuosikasvuprosentin, joka tietenkin tulee sijoittajan kannettavaksi merkittävän riskin kanssa.

Halpa, laadukas ja kasvava – mahdoton yhtälö?

Siinä missä toisen osinkoyhtiötyypin kohdalla osakkeen arvostustaso on usein paras houkutin sijoitukselle ja yhtiökohtainen laatu muodostaa suurimman kysymysmerkin, on kolmannessa ulottuvuudessa asia juuri päinvastoin: yhtiökohtainen laatu on priimaa, mutta osakkeen arvostus saattaa olla p/e-luvulla mitattuna 30 paremmalla puolella (myyjän kannalta). Kaikkea on vaikeaa saada samassa paketissa kohtuuhintaan!

Kolme kuvattua osinkoyhtiönäkökulmaa yhdistämällä salkku päätyy yleensä noin 3–4 prosentin ”nykyosinkotuottoon”, johon sisältyy samalla selvä kasvunäkymä ja jonkinlainen pohja nykytason pitämiselle. Salkun rakentamisen jälkeen aika ja korkoa korolle -mekanismi ovat sijoittajan parhaat ystävät, unohtamatta yhtiökohtaisten riskien hajauttamista ja kunkin sijoittajan oman riskinottohalun ja -kyvyn sovittamista sijoitussuunnitelmaan.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät gurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Laatuguru-uutuuskirja esittelee laatuyhtiöstrategian kantavat periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

TILAA LAATUGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Laatuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana neljän sijoituskirjan pakettia, joka sisältää signeerauksen tai omistuskirjoituksen.

Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Blogi ei ole kehotus käydä kauppaa – sen harkitsee ja siitä päättää jokainen itse omalla vastuullaan. Kaikille ei välttämättä sovi osinkosijoittaminen lainkaan. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: orphanjones via Foter.com / CC BY

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit