Siirry pääsisältöön

Sijoitusstrategiat

Erilaisia sijoitusstrategioita löytyy moneen lähtöön. Mitä eroa on arvo-, kasvu- tai laatusijoittamisella? Millaiselle sijoittajalle mikäkin sijoitusstrategia sopii? Seuraavassa muutamia yleisimpiä sijoitusstrategioita pähkinänkuoressa.

Arvosijoittaminen

Arvosijoittaja pyrkii löytämään osakkeita, jotka ovat selkeästi aliarvostettuja verrattuna yhtiön todelliseen arvoon ja pitkän aikavälin potentiaaliin. Arvoyhtiöt eivät yleensä lukeudu pörssin laadukkaimpiin, joten arvosijoittajan tuotto pohjautuu pitkälti aliarvostuksen purkautumiseen. Arvosijoittajan on osta ja pidä -strategian sijaan siis seurattava yhtiöitä aktiivisesti.

Arvosijoittamisen isänä pidetyn Benjamin Grahamin kultavuosina arvosijoittajat seuloivat potentiaalisia sijoituskohteita erityisesti P/E- ja P/B-lukujen avulla. Klassiset arvosijoittajat tekivät sijoituksia arvostuskertoimien ollessa matalalla tasolla, ja mielellään reilun turvamarginaalin kera.

Modernit arvosijoittajat puolestaan yhdistelevät arvo-, kasvu- ja laatusijoittamisen parhaita puolia ja pyrkivät keskinkertaisten, mutta edullisten yhtiöiden sijaan löytämään laadukkaita yhtiötä kohtuulliseen hintaan.

Kasvusijoittaminen

Kasvusijoittaja pyrkii löytämään keskimääräistä nopeammin kasvavia yhtiöitä. Arvosijoittajan painottaessa enemmän jo toteutuneita tuloksia, kasvusijoittaja kääntää katsettaan pidemmälle tulevaisuuteen.

Kasvuyhtiöihin sijoittavan tavoitteena on päästä hyötymään sekä tuloskasvusta että arvostuskertoimien kasvusta, jolloin yhtiön osakekurssi voi parhaimmillaan nousta kovallakin kulmakertoimella.

Laatusijoittaminen

Laatusijoittaja kiinnittää katseensa ensisijaisesti yhtiön fundamentteihin, kuten kestävään kilpailuetuun, markkina-asemaan ja osaavaan johtoon. Laatusijoittaja ei huoli salkkuunsa keskinkertaisia tai huonoja yhtiöitä, vaan pyrkii ostamaan laadukkaita yhtiöitä silloin, kun niitä saa järkevään hintaan.

Laatusijoittajan tuotto perustuu kannattavan kasvun myötä vahvistuvaan osinkovirtaan. Laatusijoittaminen sopii myös osta ja pidä -sijoittajille, sillä laatuyhtiöillä on taipumus pärjätä mallikkaasti läpi suhdanteiden.

Indeksisijoittaminen

Indeksisijoittaja ei vaivaa päätänsä yksittäisten sijoituskohteiden valintaan vaan hyödyntää sen sijaan indeksirahastoja saavuttaakseen valitun markkinan keskimääräisen tuoton. Luonteensa vuoksi indeksisijoittaminen sopii hyvin myös aloittelevalle sijoittajalle, eikä vaadi juurikaan aikaa tai kiinnostusta seurata markkinoita aktiivisesti.