Kampanjayhtiö: Procter & Gamble

Globaali kuluttajatuotejätti Procter & Gamble on yksi sijoittajalegenda Warren Buffettin lempilapsista. Yhtiö on myös yksi Buffettin johtaman sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn suurimmista pörssilistatuista osakesijoituksista. Esittelen Procter & Gamblen tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Procter & Gamble omaa 176 vuoden liiketoimintahistorian. Yhtiö on läsnä jo yli 180 eri maassa eri puolilla maailmaa. Pitkän aikavälin tarkastelussa on nostettava esiin, että yhtiö lukeutuu niin sanottuihin osinkoaristokraatteihin eli osakekohtaista voitonjakoaan yli 25 vuotta yhtäjaksoisesti kasvattaneisiin yhtiöihin. Procter & Gamblen kohdalla vuosiosingot ovat kasvaneet jo 58 vuotta putkeen. Helsingin pörssistä ei kannata vastaavanlaista historiallista suorituskykyä etsiä.

Tavaramerkit

Procter & Gamble omistaa 75 tunnettua tavaramerkkiä, joista 25 kappaletta on yhtiön oman arvion mukaan arvoltaan vähintään miljardi dollaria. Procter & Gamblen vuosimyynti ylitti viime vuonna 85 miljardia dollaria, joten yhtiö kykenee hyödyntämään liiketoiminnassaan suuruuden ekonomian skaalaetuja.

Eri tavaramerkkiensä kautta Procter & Gamble palvelee oman ilmoituksensa mukaan jopa 4,8 miljardia ihmistä eri puolilla maailmaa. Vastaavaan mittakaavaan yltää maailmanlaajuisessa tarkastelussa vain harva tavaramerkki, kuten Coca-Cola. Tavoitteeksi on asetettu, että Procter & Gamblen tavaramerkit ovat omissa kategorioissaan ensimmäisinä kuluttajien mielissä, minkä lisäksi yhtiö pyrkii luomaan tavaramerkeille sellaisen houkuttelevuuden, että myös jälleenmyyjät suorastaan vaativat niitä myyntiin hyllyihinsä.

Procter & Gamblen myynnillä mitattuna 50 suurinta tavaramerkkiä muodostavat yli 90 prosenttia yhtiön liikevaihdosta ja tuloksesta. 25 suurinta tavaramerkkiä generoivat kukin yli miljardin dollarin vuosimyynnin.

Yhtiö on itse jakanut liiketoimintansa viiteen kategoriaan seuraavasti:

1) Kauneus (24 prosenttia myynnistä, 21 prosenttia tuloksesta)

Tavaramerkkeinä muun muassa Head & Shoulders, Olay, Pantene, Wella ja Salon Professional.

2) Hygienia (9 prosenttia myynnistä, 16 prosenttia tuloksesta)

Tavaramerkkeinä muun muassa Gillette, Fusion ja Braun.

3) Terveys (15 prosenttia myynnistä, 17 prosenttia tuloksesta)

Tavaramerkkeinä muun muassa Always, Oral-B ja Vicks.

4) Kodinhoito (32 prosenttia myynnistä, 27 prosenttia tuloksesta)

Tavaramerkkeinä muun muassa Ariel ja Duracell.

5) Lastenhoito (20 prosenttia myynnistä, 19 prosenttia tuloksesta)

Tavaramerkkinä muun muassa Pampers.

Laajan hajautuksen turvin Procter & Gamble tavoittelee osakkeenomistajilleen kokonaistuottoa, joka lukeutuu toimialan parhaaseen kolmannekseen. Tämä muodostuu luonnollisesti kasvavan osinkovirran ja osakekurssin trendinomaisen nousun summana.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Procter & Gamblen kasvunäkymät ovat kehittyvillä markkinoilla, kuten Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa. Historiallisesti yhtiön myynti on ollut pitkälti sidoksissa amerikkalaiseen kuluttajaan, mutta sidonnaisuutta on vähennetty määrätietoisesti kansainvälisiä liiketoimintoja kasvattamalla.

Vuonna 2013 Procter & Gamblen myynnistä kertyi 39 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 18 prosenttia sekä Länsi-Euroopasta että Aasiasta ja 15 prosenttia liiketoiminta-alueelta, johon on yhdistetty Itä-Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka. Kymmenyksen myynnistä toi Latinalainen Amerikka. Nopeasti kasvaviksi kehittyviksi markkinoiksi laskettavat alueet muodostivat Procter & Gamblen myynnistä viime vuonna yhteensä 39 prosenttia, joten hitaasti kasvavien länsimarkkinoiden osuus oli vielä hieman yli puolet myynnistä, tarkalleen ottaen 61 prosenttia.

Tulevaisuus

Talvella 2012 Procter & Gamble lanseerasi laajan viisivuotisen kustannussäästöohjelman, joka tähtää valmistustoiminnan, markkinointikulujen ja hallinnon tehostamiseen. Ohjelma on vireillä vielä kolme vuotta nykyhetkestä eteenpäin, joten yhtiön tuloksella on kasvuedellytyksiä, vaikka myynnin kasvukehitys ei olisi erityisen ripeää. Yhtiö on itse linjannut vuositasolla osakekohtaisen tuloksensa kasvutavoitteeksi korkean yksinumeroisen prosenttiluvun. Tätä tavoitellaan kustannussäästöjen ohella omien osakkeiden takaisinostoin ja myyntiä kasvattaen.

Hyvin lyhyellä tähtäimellä on huomattava, että yhtiö nosti vuoden 2013 tilinpäätöksensä julkistamisen yhteydessä esiin kuluvan vuoden haasteen: tilikaudella 2014 Procter & Gamble kohtaa pahimman vastatuulen valuutanvaihtokursseista koskaan historiansa aikana. Koska tieto on kuitenkin julkaistu jo kaksi kuukautta sitten, on se oletettavasti osakkeen nykyarvostukseen hinnoiteltuna.

Yhtiö on kertonut kuluvan vuoden tavoitteekseen orgaanisen myynnin kasvun, jonka arvioidaan asettuvan 3–4 prosentin väliin suhteessa edellisvuoteen. Huomionarvoista valuuttakurssien vaikutuksen näkökulmasta on, että vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu osakekohtaisen tuloksen kasvu on yhtiön antaman näkymän mukaan jopa 12–14 prosenttia vuonna 2014. Annettuja oletuksia yhdistämällä on mahdollista laskea, että Procter & Gamble ennakoi raportoidun osakekohtaisen tuloksensa kasvavan 3–5 prosenttia vuonna 2014, koska valuutta vie 9 prosenttiyksikköä ja suhteellisesti noin kolme neljäsosaa tuloskasvusta.

Osakkeen hinnoittelu ja osingot

Voittoa yhtiö aikoo jakaa vuoden 2014 aikana sekä omien osakkeiden takaisinostoin että osingoin. Omien osakkeiden takaisinostoihin on varattu 5–7 miljardia dollaria ja osinkoihin yli 6,5 miljardia dollaria. Nämä luvut yhdistämällä osakkeenomistaja saa vuonna 2014 tuottoa osakkeen nykykurssille noin 6 prosenttia.

Erittäin pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna Procter & Gamble on tuottanut erinomaisesti. Argumentti pätee sekä suhteessa toimialaan että yleisindeksiin.

pglongterm

Procter & Gamblen osakekurssin kehitys (lähde: yhtiön IR)

Procter & Gamblen osakekannan markkina-arvo on tänään noin 220 miljardia dollaria. Yhtiön osakekohtainen vuositulos on 3,72 dollaria, joten nykyhetken 81 dollarin osakekohtainen hintataso muodostaa yhtiön P/E-luvuksi noin 22. Analyytikoiden konsensus kuitenkin odottaa yhtiölle selvästi kaksinumeroista tuloskasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, joilla laskettuna P/E-luku olisi ensi vuonna ennusteiden toteutuessa 18.

Osakekohtaista osinkoa Procter & Gamble jakaa tällä hetkellä vuodessa 2,41 dollaria, joten osakekurssiin nähden osinkovirta kohoaa noin 3 prosenttiin. Tätä voitaneen pitää jonkinlaisena pohjatuottona yhtiöön kohdistuvalle sijoitukselle viitaten pitkäkestoiseen yhtäjaksoisten kasvavien osakekohtaisten osinkojen historiaan.

Viimeisten viiden vuoden aikana yhtiö on jakanut keskimäärin 3,3 prosentin efektiivistä osinkotuottoa. Vuodelta 2013 Procter & Gamble jakoi osinkoa 64 prosenttia suhteessa ansaitsemaansa nettotulokseen. Jatkossa voitonjaon kasvun tulisi perustua enemmän tuloksen kasvattamiseen kuin osingonjakosuhteen nostamiseen.

Myyntiinsä nähden Procter & Gamblen osake maksaa P/S-luvun 2,6. Korkea taso perustuu yhtiön erittäin vahvoihin tavaramerkkeihin ja niiden tuomaan hinnoitteluvoimaan – liiketoiminta on hyvin kannattavaa suhteessa myyntiin, joten sijoittajat ovat kollektiivisesti valmiita maksamaan jokaisesta yhtiön generoimasta myyntidollarista.

Vahva kannattavuus näkyy myös Procter & Gamblen P/BV-luvussa, joka on tasolla 3,3. Tämän saa laskettua jakamalla yhtiön nykyisen osakekurssin osakekohtaisella omalla pääomalla, joka on 25,17 dollaria. Yhtiön oma pääoma kuitenkin tuottaa tällä hetkellä yli 16 prosentin vuositahtia verraten vakaalla suorituskyvyllä, joten arvostustaso saa siitä hienoista tukea.

**

Lähestyvät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tuovat piristystä ja uuden kasvuvaihteen Brasilian talouteen. Sponsoreille kisat takaavat globaalin näkyvyyden. 5.–30.5.2014 voit sijoittaa valittuihin osakkeisiin ja ETF:iin alennetuin kuluin.

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit