Kampanjayhtiö: Betsson

Tukholman pörssissä noteerattava Betsson on Pohjoismaiden suurin yksityinen pelintarjoaja. Betssonin kasvutarina on varsin tuore, sillä yhtiö saavutti vasta vuonna 2008 miljardin kruunun liikevaihdon. Vuonna 2013 vastaava lukema oli jo 2,5 miljardia kruunua, joten kasvu on ollut varsin nopeaa. Betssonin juuret juontavat toimialan erikoisosaamisessa 50 vuotta ajassa taaksepäin, sillä yhtiö perustettiin vuonna 1963. Yhtiön pääkonttori on edelleen Tukholmassa. Esittelen Betssonin tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Betssonin keskeinen liikeidea on hankkia ja omistaa eri maantieteellisillä markkinoilla toimivia yhtiöitä, jotka tarjoavat suoraan tai yhteistyökumppaneidensa kautta pelipalveluita, lähinnä internetin kautta. Vuosina 2011–2012 yhtiön kasvu kiihtyi muun muassa Betsafen ja Nordic Gaming Groupin yritysostojen myötä. Kuluvan vuoden aikana yhtiö on jo ehtinyt ostaa hollantilaiset pelimerkit, Oranje Casinon ja Kroon Casinon. Tarkasteluhetkellä Betssonin kassavirrasta valtaosa ohjautuukin investointeihin: tavaramerkkejä luodaan ja uusia ostetaan muilta pelitaloilta, jotta yhtiön asema vahvistuisi toimialan sisällä entisestään.

Yleisellä tasolla urheiluvedonlyönti on toimialana kiinnostava suuren kokoluokkansa vuoksi: globaalin urheiluvedonlyönnin rahamääräinen volyymi oli viime vuonna arviolta 750 miljardia euroa. Brasilian FIFA World Cupin näkökulmasta on olennaista havaita, että jalkapallo on vedonlyönnin kohteina olevista lajeista selvästi suurin. Arvion mukaan jalkapalloa pelataan maailmanlaajuisesti 400 miljardia euroa vuositasolla, eli yli puolet koko urheiluvedonlyönnin rahavolyymistä.

Betssonin julkilausuma tavoite on pitkän aikavälin kasvu globaaleita pelimarkkinoita nopeammin. Yhtiö on kirjannut kasvustrategiansa erittäin selvästi. Markkinaosuuden voittamista tavoitellaan sekä orgaanisen kasvun kautta että kohdistetuin yritysostoin, joita yhtiö on suorittanut varsin tiuhaan tahtiin. Nopea kasvu tähtää viime kädessä parhaaseen mahdolliseen sijoitustuottoon yhtiön osakkeenomistajille, joskin erityisesti yrityskaupoilla tapahtuvan kasvun voidaan katsoa sisältävän myös merkittävää riskielementtiä.

Tuloskehitys

Betssonin tuotot ovat kasvaneet 136 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

betssontuotot

Betssonin liikevaihdon kehitys 2008–2013 (indeksoitu)

Yhtiön osakekohtainen tulos on kuitenkin pysynyt viimeiset kaksi vuotta lähes paikoillaan, koska liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus on kohdannut paineita sekä kilpailun lisääntymisen että viranomaissääntelyn lisääntymisen kautta.

betssoneps

Betssonin osakekohtainen tulos 2009–2013 (SEK)

Kannattavuuspaineet tulevat esiin selvästi tarkasteltaessa yhtiön oman pääoman tuottoasteen kehityskaarta viimeisten kahden vuoden aikana. Tosin on huomattava, että nykyhetken 31 prosentin oman pääoman tuotto on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Helsingin pörssin yhtiöillä se on keskimäärin karkeasti 15 prosentin tuntumassa.

betsson roe

Betssonin oman pääoman tuotto 2009–2013 (%)

Viimeaikaisista haasteista huolimatta Betssonin osakekohtainen oma pääoma on yli kaksinkertaistunut vuoden 2009 jälkeen. Tarkasteluhetkellä yhtiöllä on osakekohtaista omaa pääomaa noin 47 kruunua, osakekurssin liikkuessa noin 240 kruunun tasolla. Nämä tiedot yhdistämällä on mahdollista todeta Betssonin tasepohjaisen arvostuksen olevan kertoimena tasolla 5 (P/BV).

betssonbookvalue

Betssonin osakekohtainen oma pääoma 2009–2013 (SEK)

Osakkeen hinnoittelu ja osingot

Vuonna 2013 Betsson jakoi osinkoa 9,46 kruunua osaketta kohden. Summa vastasi 75 prosenttia yhtiön tilikauden aikana ansaitsemasta nettotuloksesta. Betssonin tarkasteluhetken pörssikurssiin suhteutettuna osinko tuottaa noin 4 prosenttia.

Analyytikoiden konsensus odottaa yhtiöltä tänä vuonna vauhdilla kohenevaa tuloskuntoa, mikä nostaisi osakekohtaisen tuloksen 15,80 kruunun ennätystasolle. Ennusteen toteutuessa osakkeen P/E-luku olisi nykyhinnalla hankittuna noin 15, mitä ei voida pitää erityisen korkeana arvostustasona, jos yhtiö kykenisi ylläpitämään prosentuaalisesti selvällä marginaalilla kaksinumeroista tuloskasvua myös tulevina vuosina.

Tarkasteluhetkellä Hambergin, Knutssonin ja Lundströmin suvut omistavat Betssonin osakekannasta yhteenlaskettuna yli 40 prosenttia. Tämän perusteella voidaan sanoa omistuksen keskittyneen yhtiön sisällä muutamille kasvollisille suuromistajille.

**

Lähestyvät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tuovat piristystä ja uuden kasvuvaihteen Brasilian talouteen. Sponsoreille kisat takaavat globaalin näkyvyyden. 5.–30.5.2014 voit sijoittaa valittuihin osakkeisiin ja ETF:iin alennetuin kuluin.

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit