Kampanjayhtiö: Anheuser-Busch

Anheuser-Busch InBev on Brysselissä ja New Yorkissa pörssilistattu olutvalmistaja, joka on liiketoiminnan kokoluokalla mitattuna oman alansa globaali markkinajohtaja selvällä marginaalilla. Yhtiö hallitsee vuonna 2014 noin neljännestä maailmanlaajuisista olutmarkkinoista, työllistäen yli 150 000 työntekijää 25 eri maassa ympäri maailman. Esittelen Anheuser-Buschin tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Anheuser-Busch saavutti vuonna 2013 jo 43,2 miljardin dollarin myynnin ja 10,2 prosentin vertailukelpoisen tuloskasvun suhteessa tilikauteen 2012. Yhtiön myynti oli vuonna 2004 vain 11 miljardia dollaria, joten liiketoiminnan kokoluokka on pyöristettynä nelinkertaistunut vuosikymmenessä. Merkittävä osa Anheuser-Buschin kasvusta on luotu yritysjärjestelyin.

Yhtiön kokoluokan kasvu on tähdännyt synergiaetuihin eli siihen, että samalla toimialalla liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden päällekkäistä hallintoa, jakelua, markkinointia, tutkimusta, tuotekehitystä ja valmistusta keskittämällä on mahdollisuus saavuttaa aiempaa parempi suhteellinen lopputulos pienemmin yksikkökustannuksin. Osakkeenomistajan näkökulmasta katsottuna liiketoiminnan kokoluokan kasvu tähtää näin ollen siihen, että jokaisesta myyntieurosta jäisi enemmän yhtiön kassaan kaikkien kulujen jälkeen.

Olutmarkkina on koko toimialankin globaalilla tasolla kokenut 2000-luvulla yhdentymisen trendin, mikä on vaikuttanut myös Anheuser-Buschin kasvuun yritysjärjestelyiden kautta. Yhtiön liikevaihto on viimeisen vuosikymmenen aikana nelinkertaistunut. Tosin Anheuser-Buschin liiketoiminta on kokenut mittavaa kasvua jo vuosikausien ajan, sillä yhtiön tuotemerkeistä esimerkiksi Budweiserin historia tunnetaan 1870-luvulta ja Stella Artois’n jopa 1360-luvulta asti.

Vuonna 2014 Anheuser-Buschin osakekanta on 175 miljardin dollarin markkina-arvoinen – se on karkeasti arvioituna samanhintainen kuin Coca-Colan. Yhtiö on matkan varrella fuusioitunut muun muassa Coronaa valmistavan Grupo Modelon kanssa vuonna 2013. Helmikuussa 2014 Anheuser-Busch kertoi olevansa fuusiosynergioiden tavoittelussaan edellä alun perin laadittua suunnitelmaa, mikä tukee kannattavuustavoitteiden saavuttamista lähiaikoina.

Markkina-asema

Vuonna 2013 Anheuser-Busch oli oman ilmoituksena mukaan markkinaykkönen 19 avainmarkkinalla globaalisti. Viimeksi päättyneen tilikauden aikana yhtiö saavutti vahvaa kasvua erityisesti Budweiser ja Corona -tuotemerkkien kautta. On oletettavaa, että etenkin Budweiserin myynti jatkaa kasvutrendillä, sillä tuote saa mittavaa näkyvyyttä FIFA World Cupin yhteydessä, oltuaan virallinen kisaolut jo edellisissä kisoissa vuonna 2010.

Kokonaisuutta tarkastellen on mainittava, että Anheuser-Buschin markkinaosuus oli vuonna 2013 Brasilian olutmyynnistä 67,9 prosenttia. Vertailun vuoksi todettakoon, että Meksikossa yhtiön markkinaosuus on 58,4 prosenttia ja Yhdysvalloissa 47,2 prosenttia. Kiinassa yhtiö on 14,1 prosentin markkinaosuudella vasta neljänneksi suurin toimija koko olutmarkkinoilla, mutta kuitenkin ykkönen kalliissa premium-segmentissä.

Anheuser-Busch kasvoi vuonna 2013 maantieteellisessä tarkastelussa vahvimmin Brasiliassa, jossa litrakohtainen myynti kohosi 9,3 prosenttia tilikaudesta 2012. Kiinassa kasvu oli 8,2 prosenttia ja Meksikossa 6,6 prosenttia. Budweiserin kotimarkkinoilla Yhdysvalloissa kasvu oli 3,1 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden kasvu näkyy myös Anheuser-Buschin liikevaihdon jakautumisessa, sillä yhtiön myynnistä jo 52,5 prosenttia muodostuu kehittyviltä markkinoilta. Myytyjen tuotteiden kappalemäärissä tarkasteltuna osuus oli vuonna 2013 jopa 63,6 prosenttia.

Vuonna 2014 Anheuser-Buschin käyttökatemarginaali edustaa toimialan korkeinta tasoa. Tilikaudella 2013 yhtiön kannattavuusmarginaalit levenivät entisestään useissa tuoteryhmissä ja useilla maantieteellisillä markkinoilla. Ainoastaan Länsi-Euroopassa liiketoiminnan käyttökatemarginaali kaventui vuodesta 2012, mutta muutos oli suuruusluokaltaan varsin vähäinen.

Ylipäätään Länsi-Euroopan osuus Anheuser-Buschin käyttökatteesta on pieni: markkina-alue on alle viidennes sekä Yhdysvaltain että Latinalaisen Amerikan käyttökatteesta. Vuonna 2013 Anheuser-Buschin käyttökatteesta 54,4 prosenttia kertyi kehittyviltä markkinoilta, joten hitaasti kasvavien länsimarkkinoiden osuus oli alle puolet, tarkalleen ottaen 45,6 prosenttia. Kaiken kaikkiaan suuruuden mittakaavan tarjoamat edut konkretisoituvat käyttökatemarginaalissa, joka on kohentunut vuonna 2004 saavutetusta 25 prosentin tasosta nykyiselle, erittäin hyvälle 39,8 prosentin tasolle.

Vuonna 2013 toteutetun Corona-oluesta tunnetun Grupo Modelon fuusioimisen jälkeen Anheuser-Buschin ero maailman seuraavaksi suurimpiin olutvalmistajiin on huomattava. Vuonna 2014 yhtiön liiketoiminnan kokoluokka on myynnillä mitattuna yli puolet suurempi kuin toimialan kakkosen, SABMillerin. Heinekeniin ja Carlsbergiin nähden ero on valmistettujen myyntilitrojen määrällä mitattuna jo miltei kolminkertainen.

Tavaramerkit

Anheuser-Busch omistaa oman ilmoituksensa mukaan yhteensä 17 kappaletta vähintään miljardin dollarin arvoista tavaramerkkiä. Yhtiön mukaan sen tuoteportfolio sisältää seitsemän maailman kymmenestä arvokkaimmasta olutmerkistä. Anheuser-Busch tunnetuimmat tavaramerkit ovat Budlight, Budweiser, Corona, SKOL, Stella Artois, Brahma ja Beck’s. Näiden tavaramerkkien yhteisarvo on yhtiön siteeraaman Global Brandz -tutkimusraportin mukaan (2012) yli 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Kun tarkastellaan kymmentä maailmanlaajuisesti myydyintä olutmerkkiä kappalemääräisen myynnin osalta, yltävät Anheuser-Buschin Beck’s, Stella Artois, Corona ja Budweiser yhteensä suurempaan myyntiin kuin kuusi muuta kymmenen kärkeen kuuluvaa kilpailijaa (Foster’s, Tuborg, Guinness, Amstel, Carlsberg ja Heineken) yhteensä. Arvio perustuu Anheuser-Buschin esitykseen vuoden 2012 lukujen mukaan.

Osakkeen hinnoittelu ja osingot

Anheuser-Buschin osake hinnoitellaan kuin muutkin globaalit kuluttajatuotejätit. Yhtiö maksaa nykyiseen liikevaihtoonsa nähden nelinkertaisesti (P/S-luku) ja kirja-arvoonsa nähden 3,5-kertaisesti (P/BV). Yhtiön velaton arvo suhteessa käyttökatteeseen on sekin korkeahkolla tasolla, noin 12,9 (EV/EBITDA).

Nykyisessä konsernirakenteessaan Anheuser-Busch on maksanut yhtäjaksoisesti kasvavia vuosiosinkoja tilikaudesta 2010 lähtien. Tämä ei kuitenkaan anna täyttä kuvaa yhtiön liiketoiminnan laadusta, sillä ennen mittavaa fuusiota osingonmaksuvuosia – itse asiassa osakekohtaisen osingon osalta kasvavia sellaisia – kertyi jopa 31 putkeen. Vuonna 2013 Anheuser-Busch maksoi osinkoa 2,05 euroa.

anheuserosinko

Anheuser-Buschin osakekohtainen osinko 2008–2013 (EUR)

Osingon osuus yhtiön nettotuloksesta on kohonnut trendinomaisesti. Vuonna 2013 maksettu osinko vastasi osingonjakosuhteena 58 prosenttia tilikauden nettotuloksesta.

anheuserosingonjakosuhde

 

Anheuser-Buschin osingonjakosuhde 2008–2013 (%)

On ilmeistä, että tulevaisuudessa yhtiön osakekohtaisen osingon kasvunäkymät lepäävät erityisesti nettotuloksen kasvussa, koska lähemmäs sadan prosentin osingonjakosuhdetta ei ole kestävä liikkua – etenkään Anheuser-Buschin kaltaisen yhtiön, joka harjoittaa kasvustrategiassaan aktiivista yritysostotoimintaa.

Yhtiön osake maksaa New Yorkin pörssissä tarkasteluhetkellä 106,50 dollaria, osakekohtaisen tuloksen ollessa tasolla 4,91 dollaria. Tulosperusteinen arvostuskerroin kohoaa tasolle 22, mikä antaa olettaa yhtiön tuloskasvun jatkuvan myös tulevaisuudessa. Analyytikoiden konsensuksen mukaan P/E-luku onkin laskemassa ensi vuodelle ennustetulla tuloksella tasolle 18.

**

Lähestyvät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tuovat piristystä ja uuden kasvuvaihteen Brasilian talouteen. Sponsoreille kisat takaavat globaalin näkyvyyden. 5.–30.5.2014 voit sijoittaa valittuihin osakkeisiin ja ETF:iin alennetuin kuluin.

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
1 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
09.05.2014 18:11

Hyvä kirjoitus ja yhtiö kuuluu nykyisin itselläni seurantalistalle.