Kampanjayhtiö: American Express

American Express on globaali palveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen rahoitusratkaisuja sekä arkeen että liike-elämään. Yhtiön ratkaisut keskittyvät erityisesti maksuihin ja matkustamiseen. Yhtiöllä on oman ilmoituksensa mukaan maailman laajin palveluverkosto matkustajille. Näkemystä tukee, että Amex on Fortune 500 -rankingissä tällä hetkellä sijaluvulla 90. Esittelen American Expressin tässä merkinnässä yritysesittelyn tasolla. Yhtiön osake on merkinnän julkaisuhetkellä mukana Nordnetin ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntikampanjassa.

Asiakkaidensa sitouttamiseksi American Express on luonut maksukorttinsa ympärille myös yhteistyökumppaneiden verkoston, mikä tarjoaa palveluiden käyttäjälle useita muitakin, yleensä henkilökohtaiseen palvelukokemukseen tähtääviä lisäominaisuuksia.

Vuonna 2014 American Express on maailman suurin maksukorttien liikkeeseenlaskija, jos tarkastelussa käytetään mittapuuna ostovoimaa. Yhtiön kautta liikahtaa päivittäin miljoonia transaktioita, joista suurimmat ovat massiivisia, sillä premium-luokassa Amex-käyttäjän kulutuspotentiaali on moninkertainen keskimääräiseen maksukortin käyttäjään verrattuna.

American Express on linjannut tavoitteekseen auttaa liike-elämän asiakassegmentissä erityisesti pieniä ja keskisuuria yhtiöitä. Taustalla olevana ajatuksena on, että myös Amexin oma liiketoiminta kasvaa pienyhtiöiden laajentumisen tahdissa. On myös selvää, että lukumääräisesti tarkasteltuna kaikista liike-elämässä toimivista yhtiöistä leijonanosa lukeutuu pieniin tai keskisuuriin yhtiöihin.

American Expressin mallissa näille yhtiöille tarjotaan ostovoimaa tilanteessa, jossa yhtiön oma tulovirta ei vielä mahdollista hankintoja kassavaroilla. Toisaalta maksukorttipalvelu tarjoaa myös joustavuutta tilinhoitoon luottolimiitin kautta. Erilaisten lisäominaisuuksien kautta Amex pyrkii myös sitouttamaan asiakkaitaan liiketoiminnan kasvaessa.

Arvot

Amerikkalaiseen tapaan myös American Express on lausunut julki arvomaailmansa. Siihen kuuluu ensimmäisenä sitoutuminen asiakkaisiin, mikä tarkoittaa käytännössä yksilöllisen palvelun kautta tapahtuvaa suhteiden luomista maksupalvelun käyttäjiin. Näin toimimalla Amex pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan positiivisella tavalla, helpottaen samalla paitsi omaansa, myös asiakkaansa elämää ja liiketoimintaa.

Toiseksi arvokseen yhtiö mainitsee laadun, jonka tulee konkretisoitua ensiluokkaisiksi palvelukokemuksiksi, jotta erityisesti maksukykyisimmät asiakkaat kokevat lisäarvon tunnetta. Käytännössä palvelua luovat American Expressin yli 62 000 työntekijää. Kolmantena arvona toimii lahjomattomuus, joka on varsin luonnollinen toimintaedellytys kaikilla aikajänteillä, koska kyse on ihmisten maksuliikenteen ja rahojen käsittelemisestä. Yhtiön neljäs arvo on tiimityöskentely, joka konkretisoituu 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina viikonpäivinä palvelevaan Amexin globaaliin verkostoon.

American Expressin loput arvot sisältävät ihmisten kunnioitusta, hyvää yrityskansalaisuutta, voitontahtoa ja henkilökohtaista vastuuta tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Kaiken kaikkiaan yhtiön arvomaailma tähtää kilpailuetumatkan luomiseen ensiluokkaisella palvelukokemuksella. Etumatkaa pyritään luomaan nimenomaan suhteessa yhtiön kilpailijoihin, joita ovat maksukorttipuolella muun muassa Visa ja Mastercard. Osin erottautumisessa auttaa American Express -tavaramerkki, joka on yksi maailman arvostetuimpia merkkejä.

Tuloskehitys

Maantieteellisen kasvun näkökulmasta American Express fokusoituu erityisesti talousalueisiin, jotka ovat nopeasti kasvavia ja omaavat mittavan tai ainakin kasvavan kulutuspotentiaalin. Yhtiö onkin kyennyt laajentamaan liiketoimintaansa viime vuosina kohtuullisen hyvin. Erityisen suotuisaa kehitys on ollut finanssikriisivuoden 2009 jälkeen.

amexliikevaihto

American Expressin liikevaihto 2008–2013 (mrd USD)

Edellä esitetyn kuvaajan mukaan American Expressin liikevaihto on kasvanut 2010-luvulla keskimäärin kuusi prosenttia vuodessa. Alkuvuonna 2014 American Expressin taseessa oli varoja yhteensä 153 miljardia dollaria. Kyseinen tunnusluku on kasvanut yhtiön kohdalla vuosina 1999–2013 keskimäärin 23 prosenttia vuodessa. Se tarkoittaa liiketoiminnan kaksinkertaistumista keskimäärin hieman alle kolmen vuoden välein. Jatkossa kasvupanoksia on asetettu Kiinaan, sillä Amex tekee yhteistyötä muun muassa China Citic Bankin, Chinamerchants Bankin ja Bank of Chinan kanssa.

Kotimarkkinoillaan Yhdysvalloissa Amex panostaa jatkossakin pienyrittäjiin, jotka edustavat yhtiöiden lukumäärällä mitattuna 99,7 prosenttia kaikista amerikkalaisista yhtiöistä ja lähes 50 prosenttia maatalouden ulkopuolisesta bruttokansantuotteesta. American Expressin oman näkemyksen mukaan pienyrittäjät kuluttavat Yhdysvalloissa vuositasolla yli neljä triljoonaa dollaria, ja tavoitteena on saada tämä rahavirta kulkemaan tietysti Amexin kautta.

Viimeksi toteutuneita tuloslukuja käyttämällä American Expressin tämän hetken vuositason nettotulos on 5,4 miljardia dollaria. Tämä tulovirta saatiin jäämään yhtiöön läpilaskutuksesta, joka ylitti 950 miljardia dollaria vuonna 2013. Yhtiö on laskenut liikkeeseen yli 107 miljoonaa maksukorttia globaalisti, ja määrä kasvaa jatkuvasti liiketoiminnan kansainvälistyessä. Viimeisimmän tiedon mukaan Amex toimii jo yli 130 eri maassa, mutta merkittävää kasvupotentiaalia on edelleen hyödyntämättä.

American Expressin osakekohtainen tulos on yli kolminkertaistunut vuoden 2009 pohjalukemistaan.

amexeps

American Expressin osakekohtainen tulos 2008–2013 (USD)

Suotuisan tuloskehityksen taustalla on yhtiön korkea oman pääoman tuottoaste, joka saavutti viime vuonna erinomaisen 28 prosentin tason. American Expressin julkilausumana tavoitteena on pitkällä aikavälillä 12–15 prosentin kasvu osakekohtaisessa tuloksessa vuositasolla. Vuosina 2010–2013 yhtiö on kyennyt 13 prosentin kasvuun, mikä osuu arvioituun haarukkaan. Tällä kasvuvauhdilla osakekohtainen tulos kaksinkertaistuisi noin 5,5 vuoden välein.

American Expressin tuloskasvu ja korkea kannattavuus ovat paisuttaneet yhtiön taseessa osakkeenomistajille kuuluvien varojen määrää. Vuonna 2008 yhtiön osakekohtainen tasearvo oli 10,21 dollaria. Viime vuonna se oli kasvanut jo yli 18 dollariin osakkeelta, ja trendi näyttää edelleen suotuisalta. Yhtiön on myös kahden viime vuoden aikana kasvattanut osinkoaan.

Tällä hetkellä yhtiö maksaa osaketta kohden vuosiosinkoa 0,92 dollaria, ja nykyisellä 89 dollarin osakekurssilla efektiivinen osinkotuotto on vain hieman toista prosenttia. Matalahko osingonjakosuhde jättää riittävästi varoja yhtiön voimakkaiden kasvutavoitteiden toteuttamiseen. Kaiken kaikkiaan American Express on profiloitunut hyvin omistajaystävällisenä yhtiönä. Vuonna 2012 yhtiö palautti omistajilleen generoimastaan tulovirrasta 98 prosenttia osinkoina ja omien osakkeiden takaisinostoina. Viime vuonna vastaava osuus oli 81 prosenttia.

Tulevaisuus

American Expressin tavoitteena on säilyttää operatiivisten kustannusten kasvu maltillisena. Vuositasolle asetettuna päämääränä on alle 3 prosentin kasvu toimintakustannuksissa. Viime vuonna yhtiön operatiiviset kulut eivät kasvaneet lainkaan, ja vuonna 2012 kasvu jäi ainoastaan 2 prosenttiin. Hyvä kulusuhteen kehitys selittää osan yhtiön viime vuosien osakekohtaisen tuloksen kasvusta.

Myös konservatiivinen liiketoimintapolitiikka näyttää olevan American Expressin kilpailuetu. Amexin alaskirjaamat tappiot (net fraud losses) ovat pysytelleet toiminnan volyymiin nähden 0,03 prosentin tasolla jo vuodesta 2008 lähtien. Kilpailijoista Visalla vastaava tunnusluku on kaksinkertaisella, eli 0,06 prosentin tasolla. Mastercardin osalta tunnusluku kohosi vuonna 2012 jopa 0,08 prosentin tasolle.

American Expressin osakekanta hinnoitellaan tänään noin 90 miljardin dollarin tasolle. Kuluvan vuoden tulosennusteella laskettava tuloskerroin eli P/E-luku on konsensuksen mukaan 17,4. Tämä sisältää oletuksen osakekohtaisen tuloksen kasvusta noin viiteen dollariin osakkeelta. Tuloskasvun odotetaan kuitenkin kiihtyvän, ja vuodelle 2015 arvioidusta tuloksesta laskien Amexin P/E-luku on nykykurssilla alle 15.

Myyntiin nähden American Expressin osake hinnoitellaan juuri nyt 2,9-kertaisesti (P/S-luku). Tasearvoonsa nähden yhtiö maksaa 4,6-kertaisesti (P/BV), joten liiketoiminnan korkea oman pääoman tuottoaste näyttää olevan markkinoiden tiedossa. Yhtiön voitonjaon kasvunäkymä on kuitenkin erinomainen paitsi tuloskasvutavoitteiden, myös osingonjakosuhteen nostopotentiaalin johdosta. Viime vuonna Amex jakoi nettotuloksestaan vain 18 prosenttia osinkoina. Amerikkalaiseen tapaan yhtiö toki harjoittaa osinkojen ohella myös omien osakkeiden takaisinostoja, mikä varaa osan voittovaroista.

**

Lähestyvät jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut tuovat piristystä ja uuden kasvuvaihteen Brasilian talouteen. Sponsoreille kisat takaavat globaalin näkyvyyden. 5.–30.5.2014 voit sijoittaa valittuihin osakkeisiin ja ETF:iin alennetuin kuluin.

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista kampanjan kohteena olevia yhtiöitä kirjoitushetkellä. Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta se ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit