Kampanjaosake: Topdanmark

Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuuttaja henkilöasiakkaiden markkinalla. Yhtiön markkinaosuus on Tanskan markkinoilla noin 17 %. Tanskassa suurinta, noin 20 %:n markkinaosuutta hallitsee tällä hetkellä Tryg. Näistä kahdesta vakuutusyhtiöstä Topdanmark on kuitenkin keskimäärin selvästi kannattavampi toimija. Esittelen tässä merkinnässä Topdanmarkin yleisellä tasolla. Yhtiön osake kuuluu merkinnän julkaisuhetkellä Nordnetin eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden kaupankäyntikampanjaan.

topmaosu

 

Markkinaosuudet Tanskassa (lähde: Topdanmark, 2012)

Topdanmark palvelee sekä kotitalouksia että yrityksiä, joiden osalta erityisesti pienet yritykset ovat yhtiölle otollista kohderyhmää. Topdanmarkin myyntikanavat ovat monipuoliset: vakuutustuotteita markkinoidaan kasvotusten, puhelimitse ja internetissä. Lisäksi yhtiö myy tuotteitaan Danske Bankin kanssa harjoitettavalla yhteistyöllä. Yhtiön mukaan myös asiakaspalvelun laatuun on panostettu merkittävästi viime vuosina.

Jo mainittujen myyntikanavien ohella Topdanmark tekee yhteistyötä esimerkiksi autokauppojen ja tunnettujen automerkkien kanssa, mikä kohentaa autovakuutusten myyntimahdollisuuksia automyynnin yhteydessä. Autokaupan lisäksi Topdanmarkilla on myös merkittävä ja hyvää kannattavuutta tarjoava markkinaosuus maa- ja metsätalouteen liittyvissä vakuutuksissa.

Topdanmarkia on pidetty potentiaalisena yritysostokohteena jo vuosien ajan. Tästä näkökulmasta katsoen sijoittajalle voi olla tarjolla pikavoitto, jos kilpaileva vakuutusyhtiö haluaisi lunastaa yhtiön pois pörssistä. Topdanmarkin nykyistä omistajarakennetta silmällä pitäen todennäköisin ostajakandidaatti on tällä hetkellä Sampo-konserni. Toisaalta on kuitenkin epävarmaa, mihin ajankohtaan mahdollinen ostotarjous ajoittuisi.

Sampo-konsernin vahinkovakuutusyhtiö If on jo edennyt Tanskan markkinoilla, sillä yhtiö nosti alkuvuonna 2011 omistuksensa Topdanmarkista yli 20 %:iin. Sampo on noussut Topdanmarkin selväksi pääomistajaksi vasta viime vuosina. Ei ole vaikeaa kuvitella, että Topdanmarkin osakekanta ajautuisi lopulta täysin Sammon omistaman Ifin haltuun, jolloin Ifin kokonaismarkkinaosuus nousisi Tanskassa selvästi päälle 20 %:n. Yrityskaupan jälkeen If olisi alallaan Pohjoismaiden entistäkin ylivoimaisempi ykkönen, minkä lisäksi yhtiön tulorakenne muodostuisi myös maantieteelliseltä kertymältään erittäin tasapainoiseksi. Tällä hetkellä nimenomaan Tanska on Ifin pienin markkina-alue Pohjoismaissa.

Vahinkovakuuttamisen ohella Topdanmark harjoittaa pienimuotoisempaa liiketoimintaa henkivakuutuksessa ja erilaisissa osin sijoitussidonnaisissa eläkeratkaisuissa. Näitä tuotteita ja palveluita tarjotaan tarvekohtaisesti soveltaen sekä yksityishenkilöille että yhteisöille. Erityisen hyvä markkinaosuus yhtiöllä on sairauskuluvakuutuksissa ja vakuutuksissa työtapaturmien varalle.

Vahvan markkina-aseman ja tehokkaan koneiston ohella erityisen Topdanmarkista tekee kiinnostavan konservatiivinen sijoituspolitiikka. Yhtiön mukaan riskien hallitseminen on ensisijainen tavoite kaikissa markkinaolosuhteissa. Tuottoa maksimoidaan valitulla riskitasolla, mutta riskin täytyy olla aina hallinnassa. Linjaus kuulostaa miellyttävältä pitkäjänteisen osakkeenomistajan näkökulmasta.

Topdanmarkin johdon mukaan omien osakkeiden takaisinostot ovat yhtiön nykytilanteessa optimaalisin tapa jakaa voittoa ulos yhtiöstä. Voitonjaon kestävyys ja pitkän aikavälin asteittainen kasvu nojautuvat yritysjohdon noudattamaan periaatteeseen, jonka mukaan yhtiö kantaa liiketoiminnassaan mieluummin vakuutustoiminnan kuin sijoitustoiminnan riskiä. Vakuuttamisen fokuksella Topdanmark on saavuttanut Tanskan markkinoilla ainutlaatuisen vakaan ja erinomaisen hyvän kannattavuuden vertailuryhmässään.

crtanska

Yhdistetyt kulusuhteet Tanskassa 2009–2013e (lähde: Topdanmark)

Tanskan vahinkovakuutusmarkkinoilla kaikki kuusi suurinta toimijaa ovat pörssilistattuja yhtiöitä, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus ylittää 70 %. Toimialan tehokkaimmilla toimijoilla on Tanskassa noin 17 %:n liikekulusuhde (expense ratio). Vertailukohtana voidaan käyttää muuta Eurooppaa, jolloin viitetaso kohoaa
25–30 %:n väliin. Mitä alhaisempi on kulusuhde, sitä paremmasta vahinkovakuuttajasta on kyse. Topdanmark on tässä tarkastelussa ainutlaatuisen hyvä yhtiö tehokkuudeltaan.

Eurooppalaisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla on tällä hetkellä terve markkinatilanne, sillä alhainen korkotaso vaikeuttaa sijoitustuottojen saamista. Tämä merkitsee, että vakuutusyhtiöt joutuvat tekemään tulosta kasvavassa määrin itse vakuutustoiminnalla, eikä siitä saatavien varojen riskisijoittamisella. Vakuutustoiminnan tulosfokus on merkinnyt sitä, että useat markkinatoimijat ovat tarkastelleet uudelleen vakuutustuotteidensa hintoja parantaakseen omaa ja samalla koko toimialan kannattavuutta.

Tanskan vakuutustoimialalla vallitsee tiettyjä lainalaisuuksia, jotka estävät tai ainakin vaikeuttavat uusien kilpailijoiden tuloa markkinoille. Yksi liittyy tehokkaisiin jo olemassa oleviin markkinatoimijoihin, jotka harjoittavat liiketoimintaa kurinalaisesti, kulutasostaan huolta pitäen. Uusien tulokkaiden on tämän vuoksi saavutettava riittävä liiketoiminnan kokoluokka, jotta se voi saada yksikkökustannuksensa kilpailukykyisiksi suhteessa tehokkaimpiin suuriin vakuuttajiin.

Toinen merkittävä markkinoille tulemisen este on suhteellisen pieni vakuutusmarkkinan kokoluokka Tanskassa. Vie myös aikaa rakentaa liiketoiminta nollasta hyvin hajautetuksi liiketoimintaportfolioksi, joten suuren ulkomaisen toimijan rantautuminen Tanskaan onnistuu parhaiten yritysoston kautta. Tästä näkökulmasta katsoen Topdanmark on yritysostajille ensiluokkainen valtauskohde.

Topdanmarkin tavoitteena on kannattava kasvu, sanojen mukaisessa järjestyksessä. Etusijalla on näin ollen kannattavuus, ja vasta sen saavuttamisen jälkeen yhtiö hakee liiketoimintansa kokoluokan kasvattamista. Päämäärän saavuttamista yhtiö tavoittelee kolmen pilarin avulla. Ne ovat jakelukanava, oikea hinnoittelu sekä tehokkuus läpi organisaation ja kaikkien liiketoimintojen.

Sijoittajan näkökulmasta on huomionarvoista, että Topdanmark ei jaa voittoaan ulos osinkoina, vaan omien osakkeiden takaisinostoina. Tämä on pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta suotavaa, koska omien osakkeiden takaisinostot eivät realisoi osinkoverotusta vuosittain, ja yhtiön voittovarat pääsevät kasvamaan korkoa korolle.

Tällä hetkellä Topdanmarkilla on mahdollisuus ostaa osakekannastaan noin 10 % vuosittain. Ostettujen osakkeiden kuolettaminen kasvattaa yhtiön jäljelle jäävien osakkeenomistajien osuutta yhtiön netto-omaisuudesta sekä tulevista voitoista ja osingoista samassa suhteessa kuin osakkeita päätyy yhtiön haltuun. Vuodesta 1998 lähtien Topdanmark on kuolettanut osakekannastaan noin 70 %.

2000-luvun aikana yhtiön on ostanut vuosittain takaisin omia osakkeitaan keskimäärin 9,3 % koko osakekannastaan. Saadakseen käsityksen yhtiön kyvystä luoda omistaja-arvoa, voi osinkosijoittaja verrata tätä vuosituottoa karkeasti muiden pörssiyhtiöiden maksamaan vuotuiseen osinkotuottoon. Harvassa ovat vakailla toimialoilla toimivien laatuyhtiöiden yli 9 %:n efektiivisen osinkotuoton osakkeet.

Helmikuussa 2014 Topdanmarkin osakkeella käydään kauppaa hintaan, joka on noin 11 kertaa tilikauden 2013 osakekohtainen tulos. Arvostustaso on maltillinen huomioiden, että yhtiö on viestinyt odottavansa maksutulojen 2–3 %:n kasvua alkaneella tilikaudella 2014.

17.2–7.3.2014 voit sijoittaa valittuihin vakuutusyhtiöihin alennetuin kuluin!

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 213 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
2 Kommentti
vanhin
uusin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
18.02.2014 10:25

Omistatko itse?

Nimetön
Nimetön
Vastaa  Nimetön
15.05.2014 20:41

Ehke4 Tanskan demarit ovat nuiimepva kuin Suomen demarit, puhumattakaan Ruotsin demareista. Hyve4sse4 lykysse4 demarit suostuvat siihen ette4 kansanpuolue olisi hallituksen tukipuolue, ns. lojaali oppositio joka e4e4neste4e4 hallituksen puolesta sille4 ehdolla ette4 ulkomaalaispolitiikkaa ei lf6ysennete4.Perinteinen tyf6ve4ki on aina ollut nuivempaa kuin akateeminen vasemmistoeliitti joten demarit voivat perustella tiukemman ulkomaalaispolitiikan vaikka noin.