Kampanjaosake: Allianz

Allianz on Saksan suurin vakuutusyhtiö, jonka liiketoimintahistoria juontaa juurensa vuoteen 1889. Myös pörssihistorian osalta Allianzilla on poikkeuksellisen pitkä kannattavan kasvun track record, sillä osakkeiden listautuminen tapahtui jo vuonna 1895. DAX-indeksiin yhtiö liittyi kuitenkin vasta vuonna 1988. Esittelen tässä merkinnässä Allianzin yleisellä tasolla. Yhtiön osake kuuluu merkinnän julkaisuhetkellä Nordnetin eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden kaupankäyntikampanjaan.

Vuonna 2014 Allianzilla on noin 144 000 työntekijää maailmanlaajuisesti, jakautuen yli 70 eri maahan. Yhtiön mukaan sillä on noin 78 miljoonaa asiakasta, mikä kertoo liiketoiminnan massiivisesta kokoluokasta ja erinomaisesta asiakaskohtaisesta hajautuksesta. Allianzin hallintokin on globaali: työntekijöitä on Saksassa 28 %, Aasiassa ja Afrikassa yhteenlaskettuna 12 %, Amerikassa 10 % ja muualla Euroopassa noin 50 %.

Vakuutustoiminnoissa Allianz on Saksan markkinajohtaja, minkä lisäksi yhtiöllä on vahva markkina-asema myös kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2012 Allianzin liikevaihto ylitti 100 miljardia euroa, mikä viestii liiketoiminnan suuresta mittakaavasta. Liiketoiminnan kokoluokalla mitattuna Allianz on globaalisti johtava vahinkovakuuttaja, minkä ohella yhtiö lukeutuu maailman viiden suurimman henkivakuuttajan joukkoon.

Allianzin liikevaihto kertyy hajautetusti useilta eri maantieteellisiltä markkinoilta. Vuonna 2012 Länsi-Eurooppa muodosti vakuutusmaksutuloista 33 %, Saksa 27 % ja muut, lähinnä kehittyvät markkinat 40 %. Yhtiön liiketoiminta on kannattavaa jokaisella maantieteellisellä markkina-alueella, joten myös liikevoitto jakaantui miltei samoin prosentin maantieteellisesti: vahinkovakuutuksen osuus tuloksesta oli vuonna 2012 noin 44 %, henkivakuutus ja varainhoito muodostivat kumpikin tuloksesta 28 %.

Pitkäjänteisen osakkeenomistajan näkökulmasta on huomionarvoista, että Allianz on kyennyt kasvattamaan taseensa omaa pääomaa vuosina 2008–2012 keskimäärin 10,6 %:n vuotuista kasvuvauhtia. Samanaikaisesti yhtiö on jakanut tasaista ja kasvavaa osinkovirtaa, joten yhtiö täyttää varsin kevyesti vaativankin osinkosijoittajan asettamat laatukriteerit.

allianzosi

Allianzin osakekohtainen osinko (EUR) 2000-luvulla (lähde: Allianz)

Allianz on kertonut tavoitteikseen vahvan vakavaraisuuden säilyttämisen ja houkuttelevan osinkovirran luomisen osakkeenomistajille. Julkilausutun osinkopolitiikan mukaan osingonmaksun kehityskaaren tulee kuvata ennakoitavuutta ja jatkuvuutta. Vuosina 2008–2012 yhtiö on jakanut keskimäärin noin 45 % tuloksestaan osinkoina, tarjoten efektiivistä osinkotuottoa osakkeen hinnalle keskimäärin 4,9 %.

2000-luvulla yhtiön osakekohtainen osinko on kolminkertaistunut, vuonna 2000 maksetusta 1,50 eurosta nykyiseen 4,50 euroon osaketta kohden. Normaalin osinkovirran ohella yhtiö on myös viestinyt palauttavansa osakkeenomistajilleen kaiken liiketoiminnan toiminnan kehittämisen ja päivittäisen pyörittämisen näkökulmasta katsottuna ylimääräiseksi jäävän pääoman voitonjakona.

Allianz on osoittanut vuosien mittaan taloudellisen vahvuutensa, minkä johdosta useat eri luottoluokittajat ovat antaneet yhtiölle Aa, Aa3 ja A+ -luottoluokituksia. Vahva suorituskyky, tukeva vakavaraisuus ja luotettavuus pohjautuvat tasaiseen tuloksellisuuteen, joka näyttäytyy vakaana suhdannevaihteluista huolimatta.

allitulo

Allianzin liikevoitto (mrd EUR) 2004–2012 (lähde: Allianz)

Allianzin laadusta viestii välillisesti myös omistajarakenne: jopa 85 % yhtiön osakkeenomistajista on instituutiosijoittajia, eli suursijoittajia ja erilaisia suuria pääomia turvaavalla sijoitusfilosofialla sijoittavia tahoja, kuten eläkeyhtiöitä. Yhtiön omistus on hyvin kansainvälistä. Vuoden 2012 lopussa jopa 68 % Allianzin osakkeenomistajista oli muualta kuin Saksasta.

Yhtiön osakkeella käydään kauppaa tällä hetkellä hintatasoon 126,40 euroa. Allianzin nykyhetken P/E-luku on vuoden 2012 raportoidusta tuloksesta laskien 10,8. Vastaavasti efektiivinen osinkotuotto on noin 3,6 %:n tasolla, jos osakekohtaisena osinkona käytetään viimeksi maksettua 4,50 euron vuotuista osinkovirtaa.

Yhtiön mukaan sen menestys nojautuu jatkossa neljään pilariin: vahvaan taloudelliseen asemaan, luotettavuuteen yhteistyökumppanina, parhaaseen ja osaavimpaan henkilöstöön sekä operatiiviseen erinomaisuuteen ja tehokkuuteen. Pitkä historia, vahva markkina-asema ja todisteellinen osingonmaksukyvyn kasvattamisen track record tekevät Allianzista erittäin houkuttelevan pitkäjänteisen sijoittajan omistuskohteen.

17.2–7.3.2014 voit sijoittaa valittuihin vakuutusyhtiöihin alennetuin kuluin!

>> Siirry tästä Nordnetin kampanjasivuille

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 213 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Blogi sisältää markkinointiviestin, mutta ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit