Siirry pääsisältöön

Coca-Cola nosti jälleen osinkoaan – mitä kuuluu oikealle osinkoaristokraatille?

The Coca-Cola Company korotti omistajiensa ansioita jälleen eilen. Kyseessä on jo 53:s peräkkäinen vuosi, jona virvoitusjuomayhtiö muistaa kohentaa siihen uskoneen pääoman ostovoimaa kasvattamalla omistajan passiivisia tuloja selvästi inflaatiovauhtia nopeammin. Yhtiö ilmoitti eilen nostavansa osinkoaan $0.33:iin kvartaalissa, vuositasolla laskettuna $1.32:iin. Viime vuonna yhtiö jakoi $1.22 osinkoja osaketta kohden.

Olen aiemmin tarkastellut Coca-Colan liiketoimintoja lokakuussa 2013 julkaisemassani blogimerkinnässä. Tässä merkinnässä jätän yhtiön liiketoiminnan seikkaperäisen analyysin väliin, ja keskityn nimenomaan osingonjakoon.

Eilisen uutisen mukaan Coca-Cola nostaa osinkoaan 8,2 prosenttia viime vuodesta. Osingonjaon korotus tehdään tällä kertaa suoraan osingonjakosuhdetta nostamalla, sillä yhtiön raportoima osakekohtainen tulos laski viime vuonna hienoisesti. Olennaista on havaita, että pidemmän päälle tietysti ainoastaan tuloksen kasvattaminen mahdollistaa osakekohtaisen osingonjaon kestävän kasvattamisen.

Sijoittajan onkin syytä kiinnittää jatkossa merkittävässä määrin huomiota siihen, että virvoitusjuomayhtiö onnistuu palaamaan kasvu-uralle arjen liiketoiminnoissaan. Sillä rintamalla on ilmennyt vaakalentoa nyt parin kolmen viime vuoden aikana, osin myös valuuttakurssien epäsuotuisasta liikkeestä johtuen.

Vaisusta tilikaudesta 2014 johtuen Coca-Colan osingonjaon tuore 8,2 prosentin korotus – joka sinänsä ylitti hienoisesti markkinoiden ennakko-odotukset – jäi prosentuaalisesti vuotta aiemmin tehdystä 8,9 prosentin korotuksesta. Osingonjako siis kasvaa, mutta hiipuvalla trendillä. Ja kuten todettua, markkinoilla odotettiin hiipumisen olevan vielä asteen verran nyt toteutunutta voimakkaampaa.

Tosin parin viime vuoden osingonjaon suhteellisten kasvuvauhtierojen taustalta on huomattava, että osakekohtainen osinko on kasvanut molempina vuonna absoluuttisesti saman verran, eli $0.10 vuodessa. Coca-Colan tapauksessa on toki muistettava, että mainittu korotus jakautuu neljälle eri kvartaalilla $0.025 suuruisina lisäyksinä – yhtiöhän maksaa osinkonsa neljässä erässä pitkin vuotta.

Coca-Colan yhteydessä on leimallista tarkastella pitkässä juoksussa nimenomaan osingonjaon kehityskaarta, sillä yhtiö on profiloitunut todellisena osinkoaristokraattina, nostamalla jo 53 vuotta putkeen – eli vuodesta 1963 lähtien – osakekohtaista vuosiosinkoaan eli omistajansa passiivisia vuosituloja.

Vuositasolla tarkasteltuna Coca-Colan osakekohtainen osinko on kehittynyt seuraavasti:

kodividendpershare

The Coca-Cola Companyn osakekohtainen vuosiosinko 2004–2015 ($ osaketta kohden)

Edeltävä kuvaaja ei tarjoa vihjeitä suhdannevaiheiden ajoittumisesta, sillä niin tasaista on meno ollut. Nimenomaan ennustettavuuden takia Coca-Colalle onkin sallittu pääsääntöisesti markkinoiden keskiarvoa korkeammat arvostuskertoimet.

Alleviivaamisen arvoista on, että eilisen osinkotason korotuksen jälkeen Coca-Colan efektiivinen eli uuden sijoituksen osinkotuotto kohosi yli kolmeen prosenttiin. Osakkeen nykyhetken osinkotuotto on tuoreen osinkokorotuksen jälkeen nykykurssille 3,1 prosenttia. Se ei ole pörssin yleistasoon nähden erityisen hyvä, mutta Coca-Colan omaan arvostushistoriaan nähden se on selvästi houkuttelevalla ylälaidalla. Tämä viestii todennäköisesti siitä, että sijoittajat arvioivat nyt kollektiivisesti Coca-Colan tulevien kasvumahdollisuuksien hiipuneen asteen verran historiassa nähtyä toteumaa maltillisemmiksi.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Coca-Colan osinko on kasvanut vuodessa keskimäärin 9,0 prosenttia. 2000-luvulla yhtiön hitaimman osingonjaon kasvun kolmivuotisjakson aikana kasvu on ollut vuodessa keskimäärin 6,3 prosenttia. Vastaavasti nopeimman kolmivuotisjakson aikana kasvu on ollut vuodessa keskimäärin jopa 12,1 prosenttia.

Viimeisten viiden vuoden aikana Coca-Colan osinko on kasvanut vuodessa keskimäärin 8,5 prosenttia, ja viimeisten kymmenen vuoden aikana yhtiön osinko on kasvanut vuodessa keskimäärin 8,9 prosenttia. Näillä kasvuvauhdeilla osakekohtainen osinko kaksinkertaistuu keskimäärin noin kahdeksan vuoden välein.

Miksi sitten esittelen näin yksityiskohtaisesti keskimääräisiä osingonjaon kasvuprosentteja? Siksi, että niin sanotussa Gordonin kaavassa pörssilistattujen yhtiöiden pitkän aikavälin tuotto-odotus lasketaan osingonjaon kasvutekijän kautta seuraavasti:

Osakkeen arvo (FV) = [ennustettu osinko / (tuottovaatimus – kasvuvauhti)]

Gordonin kaavan termejä voidaan kuitenkin järjestellä siten, että osakkeen tuotto-odotuksen approksimaatio saadaan seuraavalla, asteen verran maanläheisemmällä sovellutuksella.

Osakkeen tuotto-odotus (Er) = (osinkotuotto + osinkojen kasvuvauhti)

Kun Coca-Colan sijoitushetken 3,1 prosentin efektiivisen osinkotuoton yhdistää edeltäviin pitkän aikavälin osingonjaon kasvulukemiin, on mahdollista todeta, että edelleen nykyhinnoin tehdylle sijoitukselle on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä kaksinumeroinen vuosituotto.

Tämän edellytyksenä on kuitenkin yhtiön tuloksen kääntyminen takaisin selvälle nousu-uralle, sillä osingonjakosuhteen nostovara alkaa olla jo syöty seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Tässä yhteydessä on korostettava, että historiallisen osingonjaon toteutuneet kasvuprosentit eivät sellaisinaan kelpaa sijoituscasen pohjaksi, koska yhtiön kuin yhtiön arvo on sen tulevassa kehityksessä.

Coca-Colan tapauksessa osingonjaon tuleva kehitys on perustellusti asteen verran historiallista maltillisempaa, sillä seuraavassa esitettävä osingonjakosuhde on viritetty nyt huipputasolleen.

kopayout

The Coca-Cola Companyn osingonjakosuhde 2004–2015 (osingon %-osuus tuloksesta)

Edeltävään viitaten Coca-Colan osingonjakosuhde on tällä hetkellä monivuotisessa huipussaan. On ilmiselvää, että jatkossa osingonjaon korotusten tulee olla linjassa liiketoiminnan tuloskasvun kanssa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna eilinen osingonjaon selvä korotus tarjoaa otollisen maaperän useanlaisille tulkinnoille.

Asettaako yhtiön hallitus toimivalle johdolle lisää tulospaineita kasvattamalla osakekohtaista osingonjakoa selvästi tilanteessa, jossa myöskään omien osakkeiden takaisinostot eivät tuntuvasti helpota lähivuosien tehtävää trendin jatkamisessa? Tai viestittääkö yhtiön hallitus osingonjakopäätöksellään sijoittajille luottamustaan tuloskäänteeseen kohti parempia aikoja?

Vai ottaako yhtiö yksinkertaisesti suuren riskin osinkotason tason tulevan kestävyyden kannalta jatkamalla perinteikästä osinkokasvulinjaansa? Korkea osingonjakosuhdehan ei sisällä enää osinkotason näkökulmasta turvamarginaalia liiketoiminnan tuloksen pitkäkestoista laskua vastaan.

Henkilökohtaisesti uskon, että totuus on jonkinlainen yhdistelmä edeltäviä kysymyksenasetteluja. Kaikkiaan on kuitenkin pomminvarmaa, että pitkän aikavälin sijoittajan kannattaa vahtia nyt nimenomaan Coca-Colan osingonjakosuhteen kehitystä, toisin sanoen nettotuloksen kohentumista vastaamaan osingonjaon kasvuvauhtia. Muutoin kuminauha räpsähtää vielä omistajan kasvoille.

Eilen Coca-Colan osake päätti $42.11 hintatasolle. Laskemalla kuvitteellisesti osakkeelle kolmen prosentin efektiivisen tuottovaatimuksen, mikä on mielestäni varsin realistinen ottaen huomioon nykyhetken riskittömän tuottotason ja yhtiön aiemman arvostushistorian, olisi osakekurssin järkevä nykytaso $44.00.

Koska vertailuyhtiö PepsiCon osinkotuotto on tänään nykykurssiin nähden 2,7 prosenttia, uskon Coca-Colan osakkeen hyötyvän lyhyellä tähtäimellä yli kolmen prosentin tasolle kohonneesta osinkovirrasta. Tosin tässä yhteydessä on realistina mainittava, että PepsiCon viime aikojen arjen kasvuvauhti on ollut Coca-Colaa parempaa, sillä yhtiö on hajauttanut liiketoimintaansa myös virvoitusjuomien ulkopuolelle menestyksellä.

Moni saattaa huokailla, miten tylsää sijoittamista tällaisilla prosenteilla leikkiminen on. Ehkä, mutta tässä on edelleen erittäin realistinen mahdollisuus pitkän aikavälin kaksinumeroiseen vuosituottoon. Mikäli sijoittaja hieman vivuttaa velalla tätä tuottoa, on omalle pääomalle saavutettava nettotuotto hyvinkin kohtuullinen riskitasoonsa nähden. Hyvässä skenaariossa ei tapahdu rikastumista, mutta vaurastumista.

Kirjoittajan sijoituskirjoja Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012, 233 s.) ja Hajauta tai hajoa (2013, 311 s.) voi tilata signeerattuna ja/tai omistuskirjoituksella.

https://www.nordnet.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoittamisen-tukena/sijoituskirja.html

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa The Coca-Cola Companyn osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: the past tends to disappear / Foter / CC BY-NC-SA

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
4 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Nimetön
Nimetön
24.02.2015 00:36

Kiitos hyvästä artikkelista. Mitä mieltä olet “dividend growth”-strategiaa toteuttavista indeksiosuusrahastoista? Eivätkö ne olisi parempi vaihtoehto, kuin yksittäisiin yhtiöihin sijoittaminen? Olen käynyt läpi satoja yhtiöitä ja rahastoja, ja uskon löytäväni hyvät divgro-yhtiöt omaan salkkuuni. Strategiahan on melko yksinkertainen, kunhan jaksaa tarkkailla joka vuosi osingonmaksua jokaisen yhtiön osalta, ja tekee tarvittavat muutokset raa’asti tiukalla säännöllä, eli yhtiö ulos salkusta heti, jos osinkoa leikataan. Mutta en ole varma siitä, haluanko hoitaa tätä juttua kymmeniä vuosia eteenpäin… olen nyt kolmekymppinen, ja sijoitusaika voisi olla 20-40 vuotta. Esim. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG), tms. voisi olla ihan OK? Jos tällaiseen tekisi säännöllisiä sijoituksia joka vuosi… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
23.02.2015 08:36

Eiköhän tuon kokoluokan jätti hakeudu aina sinne mista rahaa olisi tarjolla; uusinpana yrityksenä on maito! KO:n mukaan “Fairlife” -maitotuotteista “sataa rahaa” joten osinko lienee taas turvattu hetkeksi.

http://www.theguardian.com/business/2015/feb/03/coca-cola-releases-fairlife-milk

Sitä paitsi, osana hyvin hajautettua salkkua KO on mitä mainioin valinta.

Nimetön
Nimetön
21.02.2015 09:26

Kiitos Jukka.
Todella hyviä ja helppotajuisia analyysejä jotka piensijoittajankin on helppo ymmärtää. Jos joskus aikaa on niin olisi kiva lukea mielipiteesi amerikkalaisista teleoperaattoreista, esim AT&T ja Verizon, koska nekin ovat osinkotuotoltaan hyviä ja sisältävät valuuttakurssiriskin eli mahdollisuuden.Usd/euro. Ja onko niiden bisness missä kantimissa n.pitkässä juoksussa.

Nimetön
Nimetön
20.02.2015 15:52

Tarvitseeko tulosta kasvattaa jos yhtiö harrastaa myös omien osakkeiden ostoa (ja mitätöintiä). Tällöin samana pysyvä tulos nostaisi vuotuista osinkovirtaa kuitenkin. Osingonjakosuhdekkaan ei muuttuisi. Tällöinhän jakamalla esim. 30% tuloksesta osinkoina ja 30% omien ostolla, jäisi vielä vuosittaisesta tuloksesta 40% puskuria, jolloin huonon vuoden sattuessa voidaan kahta ensimmäistä prosenttia nostaa ja viimeistä laskea.