Aktia Nordic Small Cap B

Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 55.74 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
5.81 EUR
1 pv muutos
- 0.74 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
2.03 %
Josta hallinnointipalkkio
1.99 %
Tulosperusteinen palkkio
Ak
Aktia Nordic Small Cap B

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap -osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun mahdollistava tase. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

ISIN
FI4000029632
Kategoria
Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
26. syyskuuta 2011
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Jan Brännback
Salkunhoitajana alkaen
26. syyskuuta 2011
Aktia Rahastoyhtiö OyMannerheimintie 14 Helsinki
+358 (0)10 247 6843http://www.aktia.fi
Osakkeet
98.3 %
Lyhyt korko
1.7 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa pl. euroalue 72.3 %
Euroalue 27.7 %
Japani 0 %
Iso-Britannia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
22.3 %
Terveydenhuolto
20.4 %
Teknologia
20.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
14.9 %
Viestintä
10.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.3 %