Amundi Fds Mlt Asst Sust Fut A EUR C

Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Kehitys 1 v+ 4.11 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (14.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
107.59 EUR
1 pv muutos
+ 0.22 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
1.45 %
Josta hallinnointipalkkio
1.2 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Am
Amundi Fds Mlt Asst Sust Fut A EUR C

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

ISIN
LU1941681956
Kategoria
Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
18. huhtikuuta 2019
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Pitkä korko
58.6 %
Osakkeet
33.0 %
Lyhyt korko
6.2 %
Muut
2.3 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 60.3 %
Euroalue 16.0 %
Japani 8.9 %
Iso-Britannia 4.2 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
20.2 %
Rahoituspalvelut
15.7 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
15.1 %
Terveydenhuolto
11.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.7 %
Viestintä
9.2 %
Italy (Republic Of) 0.95%
2.1 %
Italy (Republic Of) 3%
2.0 %
Italy (Republic Of) 1.85%
1.6 %
Niedersachsen (Land)
1.2 %
Germany (Federal Republic Of) 3.25%
1.2 %
Austria (Republic of) 2.4%
1.1 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1%
1.1 %
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.1 %
Microsoft Corporation
1.0 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.38%
1.0 %