Amundi Fds Japan Eq Emggmt AE EUR C

Japani suuryhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 12.2 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (7.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
115.07 EUR
1 pv muutos
+ 0.62 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.65 %
Josta hallinnointipalkkio
1.4 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusaste
0 %
Am
Amundi Fds Japan Eq Emggmt AE EUR C

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period

ISIN
LU1926208726
Kategoria
Japani suuryhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
14. toukokuuta 2019
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Osakkeet
98.1 %
Lyhyt korko
2.0 %

Omistusten jakauma alueittain

Japani 100 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
20.9 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
19.9 %
Terveydenhuolto
14.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
11.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
10.7 %
Rahoituspalvelut
8.2 %
CALBEE Inc
5.0 %
Fast Retailing Co Ltd
4.8 %
Sysmex Corp
4.7 %
Konoike Transport Co Ltd
4.1 %
Shionogi & Co Ltd
4.1 %
ORIX Corp
4.0 %
ZENKOKU HOSHO Co Ltd
4.0 %
Hitachi High-Technologies Corp
3.8 %
Kakaku.com Inc
3.8 %
Daito Trust Construction Co Ltd
3.7 %