Vontobel Clean Technology B EUR

Sektori ympäristö osakkeet
Kehitys 1 v+ 14.93 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (4.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
371.11 EUR
1 pv muutos
+ 0.12 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.05 %
Josta hallinnointipalkkio
1.65 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
0 %
Vo
Vontobel Clean Technology B EUR

Vontobel Fund – Clean Technology (the Sub-Fund) aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that operate in the clean tech-nology sector. The clean technology sector primarily in-volves the two main themes of energy efficiency (such as energy security and conservation as well as energy quality and infrastructure, etc.) and future technologies for the environment (such as recycling, waste disposal, filter tech-nologies, etc.).

ISIN
LU0384405600
Kategoria
Sektori ympäristö osakkeet
Lainoitusarvo
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
17. marraskuuta 2008
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Pascal Dudle
Salkunhoitajana alkaen
1. lokakuuta 2012
Vontobel Asset Management S.A.2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg
http://www.vontobel.com
Osakkeet
95.8 %
Lyhyt korko
4.2 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 52.7 %
Euroalue 22.1 %
Japani 8.5 %
Aasia kehittyvät 6.5 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
40.2 %
Teknologia
32.5 %
Yhdyskuntapalvelut
11.4 %
Raaka-aineet
5.0 %
Kiinteistöt
4.2 %
Terveydenhuolto
4.2 %