BMO SDG Engagement Glbl Eq A USD Acc

Maailma joustava osakkeet
Kehitys 1 v+ 10.81 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (18.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
13.76 USD
1 pv muutos
+ 0.44 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
1.85 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
BM
BMO SDG Engagement Glbl Eq A USD Acc

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development.

ISIN
LU1917706845
Kategoria
Maailma joustava osakkeet
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. maaliskuuta 2019
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Jamie Jenkins
Salkunhoitajana alkaen
1. maaliskuuta 2019
BMO Asset Management LimitedExchange House, Primrose StreetEC2A 2NY London
020 7628 8000https://www.bmogam.com/
Osakkeet
99.4 %
Lyhyt korko
0.6 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 43.2 %
Japani 12.1 %
Euroalue 8.4 %
Iso-Britannia 7.9 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
20.1 %
Terveydenhuolto
17.8 %
Rahoituspalvelut
17.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
15.2 %
Teknologia
14.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
6.9 %