Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI AE C

Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Kehitys 1 v+ 8.72 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
136.09 EUR
1 pv muutos
- 0.38 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
100 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
0.35 %
Josta hallinnointipalkkio
0.2 %
Tulosperusteinen palkkio
Am
Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI AE C

To track the performance of MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

ISIN
LU1861133657
Kategoria
Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
10. syyskuuta 2018
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
David Heard
Salkunhoitajana alkaen
10. syyskuuta 2018
Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Osakkeet
98.7 %
Lyhyt korko
1.3 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 59.7 %
Euroalue 12.2 %
Japani 9.3 %
Eurooppa pl. euroalue 8.5 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
17.0 %
Terveydenhuolto
15.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
15.3 %
Rahoituspalvelut
14.6 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
11.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
9.5 %