Evli Maailma X B

Maailma joustava osakkeet
Kehitys 1 v+ 6.48 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (6.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
104.68 EUR
1 pv muutos
- 0.11 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.6 %
Josta hallinnointipalkkio
1.6 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
0 %
Ev
Evli Maailma X B

Sijoitusrahasto Evli Maailma X sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen. Rahaston sijoituskohteina ovat pääasiassa kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, kivihiili, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit. Kivihiileen liittyvästä poissulkemisesta voidaan poiketa, mikäli yhtiöllä on uskottava suunnitelma kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.

ISIN
FI4000320957
Kategoria
Maailma joustava osakkeet
Lainoitusarvo
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
31. toukokuuta 2018
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Wilhelm Bruun
Salkunhoitajana alkaen
31. toukokuuta 2018
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Osakkeet
97.9 %
Lyhyt korko
2.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 61.6 %
Japani 15.3 %
Euroalue 11.1 %
Iso-Britannia 6.3 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
33.2 %
Teknologia
23.2 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
13.6 %
Terveydenhuolto
10.6 %
Viestintä
7.5 %
Raaka-aineet
4.7 %