Sparinvest SICAV Procedo EUR R

Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Kehitys 1 v- 0.57 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
214.87 EUR
1 pv muutos
- 0.07 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.63 %
Josta hallinnointipalkkio
1.25 %
Tulosperusteinen palkkio
Sp
Sparinvest SICAV Procedo EUR R

Tässä rahastossa sovelletaan Sparinvestin strategista varojenkohdennusstrategiaa rakennettaessa kansainvälisillä säännellyillä markkinoilla kaupatuista yrityksistä koostuva salkku. Rahasto on suunnattu sijoittajille, joilla on vähintään 10 vuoden sijoitusaikajänne ja jotka ovat halukkaita ottamaan keskisuuria riskejä. Noin 65 % rahastosta kohdennetaan omanpääomanehtoisiin arvopapereihin ja 35 % joukkovelkakirjoihin. Tarkoituksena on optimoida tuoton ja riskin välinen suhde hyödyntämällä hyväksi havaittuja sijoitustyylejä ja testattuja korrelaatioita. Sparinvest on allekirjoittanut YK:n määrittelemät vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

ISIN
LU0139792278
Kategoria
Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
14. joulukuuta 2001
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
1. kesäkuuta 2020
Sparinvest S.A.28, Boulevard RoyalL-2449 Luxembourg
+352 2627471http://www.sparinvest.lu
Osakkeet
65.6 %
Pitkä korko
28.6 %
Muut
3.6 %
Lyhyt korko
2.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 30.6 %
Euroalue 24.7 %
Japani 18.5 %
Eurooppa pl. euroalue 12.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
18.5 %
Teknologia
12.6 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
11.5 %
Terveydenhuolto
11.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.0 %
Viestintä
8.6 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5%
2.6 %
Realkredit Danmark A/S 0.5%
1.5 %
Denmark --- 4.5 % 2008-15.11.39
1.0 %
Realkredit Danmark A/S 1%
0.8 %
Nykredit Realkredit A/S 1%
0.8 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
0.7 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
0.7 %
Deutsche Telekom AG
0.6 %
Microsoft Corporation
0.6 %