Sparinvest SICAV Securus EUR R

Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Kehitys 1 v- 0.09 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
160.82 EUR
1 pv muutos
+ 0.02 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.08 %
Josta hallinnointipalkkio
0.85 %
Tulosperusteinen palkkio
Sp
Sparinvest SICAV Securus EUR R

Tässä rahastossa sovelletaan Sparinvestin strategista varojenkohdennusstrategiaa rakennettaessa kansainvälisillä säännellyillä markkinoilla kaupatuista yrityksistä koostuva salkku. Rahasto on suunnattu sijoittajille, joilla on vähintään 3-5 vuoden sijoitusaikajänne ja jotka ovat halukkaita ottamaan keskisuuria riskejä. Noin 75 % rahastosta kohdennetaan joukkovelkakirjoihin ja 25 % omanpääomanehtoisiin arvopapereihin. Tarkoituksena on optimoida Sparinvest on allekirjoittanut YK:n määrittelemät vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

ISIN
LU0139791205
Kategoria
Yhdistelmä globaali varovainen, euro
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
14. joulukuuta 2001
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
1. kesäkuuta 2020
Sparinvest S.A.28, Boulevard RoyalL-2449 Luxembourg
+352 2627471http://www.sparinvest.lu
Pitkä korko
68.9 %
Osakkeet
26.3 %
Lyhyt korko
2.8 %
Muut
2.0 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 30.7 %
Euroalue 24.7 %
Japani 18.4 %
Eurooppa pl. euroalue 12.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
18.5 %
Teknologia
12.6 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
11.5 %
Terveydenhuolto
11.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.0 %
Viestintä
8.6 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5%
2.5 %
2 Nyk Realkr 50 S
1.7 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
1.3 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
1.3 %
Jyske Realkredit A/S 1%
1.2 %
Realkredit Danmark A/S 1%
1.1 %