Ålandsbanken Premium 50 B

Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Kehitys 1 v- 0.7 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (1.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
28.17 EUR
1 pv muutos
+ 0.32 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.5 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
Ål
Ålandsbanken Premium 50 B

Normaalissa markkinatilanteessa rahaston varoista sijoitetaan 50% osakerahastoihin ja 50% korkorahastoihin. Tarpeen mukaan osake- ja korkorahastojen osuudet voivat vaihdella: osakerahastot 30-70% ja korkorahastot 30-70% rahaston varoista. Rahasto noudattaa sijoituksissaan aktiivista sijoitusstrategiaa. Rahaston kehitykseen vaikuttavat osake- ja korkorahastosijoitusten välinen suhde sekä rahaston salkunhoitajan kyky valita menestyviä rahastoja sijoituskohteiksi. Rahasto sijoittaa objektiivisuussyystä varojaan vain sijoitusrahastoihin, jotka eivät ole Ålandsbanken Rahastoyhtiön hallinnoimia.

ISIN
FI0008809934
Kategoria
Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. joulukuuta 2005
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Niklas Wellfelt
Salkunhoitajana alkaen
1. helmikuuta 2018
Ålandsbanken Rahastoyhtiö OyNygatan 222100 Mariehamn
+358 20429088http://www.alandsbanken.fi
Osakkeet
54.5 %
Pitkä korko
29.2 %
Lyhyt korko
15.8 %
Muut
0.6 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 42.3 %
Eurooppa pl. euroalue 32.8 %
Euroalue 17.6 %
Iso-Britannia 3.0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
18.5 %
Terveydenhuolto
16.5 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
15.9 %
Teknologia
14.6 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
8.1 %
Viestintä
6.8 %
Takeda Pharmaceutical Company Limited 0.07%
1.2 %