Danske Invest Global Sust Future A

Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Kehitys 1 v+ 0.28 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
27.92 EUR
1 pv muutos
- 0.15 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.87 %
Josta hallinnointipalkkio
1.6 %
Tulosperusteinen palkkio
Da
Danske Invest Global Sust Future A

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijoiden odotetaan myötävaikuttavan tai hyötyvän kestävästä kehityksestä ja kiertotalouteen siirtymisestä.

ISIN
LU0117088970
Kategoria
Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
10. lokakuuta 2000
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Simon Christensen
Salkunhoitajana alkaen
14. lokakuuta 2020
Danske Invest Management A/SParallelvej 172800 Kgs. Lyngby
+45 70 20 12 50http://www.danskeinvest.com
Osakkeet
98.8 %
Lyhyt korko
1.2 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 60.0 %
Eurooppa pl. euroalue 25.1 %
Iso-Britannia 4.6 %
Euroalue 3.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Rahoituspalvelut
19.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
17.2 %
Teknologia
14.6 %
Terveydenhuolto
12.8 %
Yhdyskuntapalvelut
10.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
7.2 %