Evli Maailma B

Maailma joustava osakkeet
Kehitys 1 v+ 2.9 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (6.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
21.80 EUR
1 pv muutos
- 0.25 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.6 %
Josta hallinnointipalkkio
1.6 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
Ev
Evli Maailma B

Sijoitusrahasto Evli Global on osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen eikä rahastolla ole indeksi-, toimiala- tai maantieteellisiä rajoitteita. Sijoituskohteina ovat pääasiallisesti kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa. Rahasto painottaa yhtiöitä, joilla on vakaa kassavirta ja jotka ovat siihen suhteutettuna vähävelkaisia ja edullisesti hinnoiteltuja.

ISIN
FI0008801188
Kategoria
Maailma joustava osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
8. huhtikuuta 1994
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Hans-Kristian Sjöholm
Salkunhoitajana alkaen
31. toukokuuta 2011
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Osakkeet
98.6 %
Lyhyt korko
1.4 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 60.0 %
Japani 13.8 %
Euroalue 9.7 %
Iso-Britannia 8.1 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
30.5 %
Teknologia
20.6 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
14.9 %
Viestintä
11.0 %
Terveydenhuolto
9.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
5.9 %