Evli Suomi Mix B

Yhdistelmä maltillinen, euro
Kehitys 1 v+ 12.91 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (14.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
10.19 EUR
1 pv muutos
+ 0.59 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.83 %
Josta hallinnointipalkkio
1.83 %
Tulosperusteinen palkkio
Ev
Evli Suomi Mix B

Sijoitusrahasto Evli Suomi Mix on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten yritysten osakkeisiin sekä euroalueen korkoinstrumentteihin. Sijoitusten painopiste on osakkeissa, kun näkymät osakemarkkinoilla ovat lupaavat. Vastaavasti korkosijoitusten suhteellista osuutta lisätään, kun näkymät osakemarkkinoilla muuttuvat heikommiksi. Rahaston osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen mukaan 20-60 %:n välillä neutraalipainon ollessa 40 %. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla enintään 10 vuotta.

ISIN
FI0008801212
Kategoria
Yhdistelmä maltillinen, euro
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. marraskuuta 1995
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Juhamatti Pukka
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2011
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Pitkä korko
56.9 %
Osakkeet
41.5 %
Lyhyt korko
1.6 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 100 %
Afrikka 0 %
Aasia 0 %
Aasia kehittyvät 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
21.5 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
17.5 %
Energia
16.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
14.4 %
Rahoituspalvelut
8.2 %
Raaka-aineet
7.5 %