FIM Lyhyt Korko

Korko rahamarkkina, euro
Kehitys 1 v- 1.57 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
24.12 EUR
1 pv muutos
0 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
35 EUR
Lainoitusaste
90 %
Juoksevat kulut
0.15 %
Josta hallinnointipalkkio
0.13 %
Tulosperusteinen palkkio
FI
FIM Lyhyt Korko

Rahasto sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten joukkolainoihin ja velkasitoumuksiin. Sijoitukset muissa valuutoissa kuin euroissa suojataan pääosin. Muiden kuin Pohjoismaissa noteerattujen liikkeeseenlaskijoiden arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen täytyy kuulua vähintään yhdeltä kansainvälisesti tunnustetulta luottoluokittajalta nk. Investment Grade -luokkaan. Tämän rajoituksen estämättä rahaston varoja voidaan kuitenkin sijoittaa muiden kuin pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden luokittelemattomiin tai luottokelpoisuudeltaan heikompiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin korkeintaan 20 prosenttia rahaston varoista. Rahasto on lyhyen koron rahasto, jonka aktiivisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

ISIN
FI0008800313
Kategoria
Korko rahamarkkina, euro
Lainoitusaste
90 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. marraskuuta 1997
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Janne Nisula
Salkunhoitajana alkaen
1. lokakuuta 2012
FIM Varainhoito OyMikonkatu 900100 Helsinki
+358 9 613 4600http://www.fim.com
Lyhyt korko
77.9 %
Pitkä korko
22.1 %
Ewe Ag 5.25%
2.9 %
Rentokil Initial Plc 3.25%
2.8 %
3.25% NRE EUR 150M 19.6.2017
2.0 %