Evli Suomi Pienyhtiöt B

Suomi osakkeet
Kehitys 1 v+ 26.62 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (26.11.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
503.38 EUR
1 pv muutos
- 0.08 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
1.6 %
Josta hallinnointipalkkio
1.6 %
Tulosperusteinen palkkio
Ev
Evli Suomi Pienyhtiöt B

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt on kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten pienten yritysten osakkeisiin. Rahaston sijoituskohteiden ulkopuolelle rajautuvat pörssin suurimmat yritykset (markkina-arvoltaan yli 2 miljardia euroa). Rahasto voi sijoittaa varojaan myös sellaisten ulkomaisten yritysten arvopapereihin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa on peräisin Suomesta sekä rajoitetusti muiden Suomen lähialueilla toimivien yritysten osakkeisiin. Rahaston salkku sisältää pääsääntöisesti 25-30 osaketta, mikä mahdollistaa varojen riittävän hajautuksen.

ISIN
FI0008804422
Kategoria
Suomi osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
4. joulukuuta 1992
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Janne Kujala
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2004
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Osakkeet
96.6 %
Lyhyt korko
3.4 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 100 %
Australaasia 0 %
Iso-Britannia 0 %
Kanada 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
30.9 %
Teknologia
18.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
16.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
9.8 %
Terveydenhuolto
9.6 %
Raaka-aineet
6.1 %