BGF World Healthscience A2 USD

Sektori terveydenhuolto osakkeet
Kehitys 1 v+ 5.6 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
61.34 USD
1 pv muutos
+ 0.77 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.82 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
BG
BGF World Healthscience A2 USD

MST World Healthscience-rahasto pyrkii US-dollarimääräiseen arvonnousuun sijoittamalla maailmanlaajuisesti listattuihin yrityksiin, joiden liikevaihdosta merkittävä osuus muodostuu terveyden alasta, lääketieteestä tai lääkejakelusta. Rahasto voi myös sijoittaa bioteknologiayrityksiin.

ISIN
LU0122379950
Kategoria
Sektori terveydenhuolto osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
6. huhtikuuta 2001
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Erin Xie
Salkunhoitajana alkaen
1. huhtikuuta 2011
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Osakkeet
97.3 %
Lyhyt korko
2.4 %
Muut
0.2 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 69.5 %
Eurooppa pl. euroalue 12.2 %
Euroalue 6.8 %
Iso-Britannia 3.6 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Terveydenhuolto
99.1 %
Raaka-aineet
0.5 %
Rahoituspalvelut
0.4 %