Franklin US Opportunities A(acc)USD

Yhdysvallat joustava osakkeet
Kehitys 1 v+ 23.74 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
28.07 USD
1 pv muutos
- 0.46 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.81 %
Josta hallinnointipalkkio
1 %
Tulosperusteinen palkkio
Fr
Franklin US Opportunities A(acc)USD

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten yhdysvaltalaisten useilla eri sektoreilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla on vahvat kasvumahdollisuudet.

ISIN
LU0109391861
Kategoria
Yhdysvallat joustava osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. huhtikuuta 2000
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Grant Bowers
Salkunhoitajana alkaen
1. maaliskuuta 2007
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Osakkeet
95.5 %
Muut
3.2 %
Lyhyt korko
1.3 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 96.3 %
Iso-Britannia 1.9 %
Kanada 1.2 %
Aasia kehittyvät 0.6 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
30.5 %
Terveydenhuolto
16.8 %
Rahoituspalvelut
15.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
13.3 %
Viestintä
8.4 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
5.4 %