AS SICAV I Global Inno Eq A Acc USD

Sektori teknologia osakkeet
Kehitys 1 v+ 36.42 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
11.96 USD
1 pv muutos
+ 0.43 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
1.94 %
Josta hallinnointipalkkio
1.75 %
Tulosperusteinen palkkio
AS
AS SICAV I Global Inno Eq A Acc USD

The Fund aims to invest in companies whose business models are focused on and/or benefit from all forms of innovation.

ISIN
LU0107464264
Kategoria
Sektori teknologia osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
15. helmikuuta 2000
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Not Disclosed
Salkunhoitajana alkaen
15. helmikuuta 2000
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Osakkeet
97.3 %
Lyhyt korko
2.6 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 56.5 %
Euroalue 12.1 %
Aasia kehittyvät 9.1 %
Australaasia 4.2 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
33.8 %
Terveydenhuolto
16.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
15.5 %
Viestintä
13.2 %
Rahoituspalvelut
9.4 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
7.8 %