Templeton China A(acc)USD

Kiina osakkeet
Kehitys 1 v+ 35.59 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
47.24 USD
1 pv muutos
+ 0.37 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
70 %
Juoksevat kulut
2.44 %
Josta hallinnointipalkkio
1.6 %
Tulosperusteinen palkkio
Te
Templeton China A(acc)USD

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka (i) on perustettu Kiinan Kansantasavallan (jäljempänä Kiina), Hongkongin tai Taiwanin lakien mukaisesti tai joiden pääkonttorit ovat näissä maissa tai (ii) jotka saavat pääosan tuloistaan Kiinassa, Hongkongissa tai Taiwanissa myydyistä tai valmistetuista tuotteista tai palveluista tai joiden liikeomaisuus on pääasiassa näissä maissa. Rahasto voi myös sijoittaa sellaisten yritysten arvopapereihin, (i) joiden arvopapereiden pääasiallinen kauppapaikka on Kiinassa, Hongkongissa tai Taiwanissa tai (ii) joilla on sidoksia Kiinassa, Hongkongissa tai Taiwanissa oleviin varoihin tai valuuttoihin.

ISIN
LU0052750758
Kategoria
Kiina osakkeet
Lainoitusaste
70 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
1. syyskuuta 1994
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Michael Lai
Salkunhoitajana alkaen
5. elokuuta 2019
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Osakkeet
100 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 99.0 %
Aasia 1.0 %
Lähi-itä 0 %
Australaasia 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
29.7 %
Viestintä
14.7 %
Terveydenhuolto
13.0 %
Teknologia
11.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
10.0 %
Rahoituspalvelut
8.6 %
Tencent Holdings Ltd
9.0 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.4 %
Meituan
5.1 %
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
4.3 %
New Oriental Education & Technology Group Inc.
4.0 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
3.7 %
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd
3.4 %
China Merchants Bank Co Ltd Class H
3.0 %
Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H
2.9 %
Luzhou Laojiao Co Ltd
2.8 %