BGF Emerging Markets A2 USD

Kehittyvät maat osakkeet
Kehitys 1 v+ 17.04 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
53.91 USD
1 pv muutos
- 1.13 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
75 %
Juoksevat kulut
1.86 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
BG
BGF Emerging Markets A2 USD

Emerging Markets Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien ja merkittäviä liiketoimia kehittyvillä aloilla omaavien yhtiöiden osakkeisiin.

ISIN
LU0047713382
Kategoria
Kehittyvät maat osakkeet
Lainoitusaste
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
30. marraskuuta 1993
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Gordon Fraser
Salkunhoitajana alkaen
29. maaliskuuta 2017
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Osakkeet
94.1 %
Lyhyt korko
5.4 %
Muut
0.4 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 58.2 %
Aasia 22.8 %
Latinalainen Amerikka 8.3 %
Eurooppa kehittyvät 5.6 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
27.5 %
Teknologia
21.4 %
Rahoituspalvelut
13.5 %
Viestintä
12.8 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
7.3 %
Energia
5.5 %
Tencent Holdings Ltd
7.4 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
6.7 %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
5.3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.7 %
Samsung Electronics Co Ltd
3.6 %