BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Japani pien-/keskikokoiset yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 13.48 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (29.5.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
67.71 USD
1 pv muutos
- 0.04 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.85 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
80 %
BG
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan Japanissa sijaitsevien tai siellä pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien pienen tai keskisuuren markkina-arvon yhtiöiden osakkeisiin. Pienen ja keskisuuren markkina-arvon yhtiöinä pidetään yrityksiä, jotka ostohetkellä muodostavat alimmat 40 prosenttia Japanin osakemarkkinoiden markkina-arvosta.

ISIN
LU0006061252
Kategoria
Japani pien-/keskikokoiset yhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
13. toukokuuta 1987
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Hiroki Takayama
Salkunhoitajana alkaen
1. toukokuuta 2014
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Osakkeet
95.5 %
Lyhyt korko
4.5 %

Omistusten jakauma alueittain

Japani 100 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
32.7 %
Teknologia
22.0 %
Raaka-aineet
10.2 %
Terveydenhuolto
8.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
7.4 %
Kiinteistöt
6.3 %
Nichias Corp
2.1 %
Daifuku Co Ltd
2.0 %
Keisei Electric Railway Co Ltd
1.9 %
Ship Healthcare Holdings Co Ltd
1.9 %
Nisshin Seifun Group Inc
1.8 %
BIC Camera Inc
1.8 %
Nichirei Corp
1.7 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
1.7 %
CKD Corp
1.7 %
Meiko Electronics Co Ltd
1.7 %
NIPPON REIT Investment Corp
1.6 %