UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P

Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 11.47 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (2.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
2424.61 USD
1 pv muutos
+ 1.31 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.86 %
Josta hallinnointipalkkio
1.44 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
UB
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P

Sijoitukset kohdistuvat pieniin ja keskisuuriin yhdysvaltalaisiin yrityksiin

ISIN
LU0049842262
Kategoria
Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
20. tammikuuta 1995
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Peter Bye
Salkunhoitajana alkaen
23. syyskuuta 2016
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Osakkeet
96.0 %
Lyhyt korko
4.0 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 91.5 %
Aasia kehittyvät 5.1 %
Kanada 3.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
34.9 %
Terveydenhuolto
15.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
11.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
11.8 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
10.9 %
Viestintä
5.3 %