UBS (Lux) EF Japan (JPY) P

Japani suuryhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 4.45 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (4.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
9699 JPY
1 pv muutos
+ 1.73 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.56 %
Josta hallinnointipalkkio
1.2 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
0 %
UB
UBS (Lux) EF Japan (JPY) P

Rahasto sijoittaa pääasiassa suurimpiin japanilaisiin yrityksiin. Yritysten suhteellisen painotuksen määrittäminen perustuu mm. seuraaviin laatukriteereihin: yrityksen strategia, vahva markkina-asema, korkealaatuinen johtaminen, vakaa tuotto, kasvupotentiaali sekä omistaja-arvon (shareholder value) nostaminen. Hajautus saadaan aikaan ottamalla mukaan useita maita ja eri toimialoja ja tästä syystä rahasto tarjoaa sijoittajalle parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. Sijoitustavoitteena on antaa tuloksia, jotka ovat linjassa vertailupohjan kanssa

ISIN
LU0098994485
Kategoria
Japani suuryhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. elokuuta 1999
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Raymond Wong
Salkunhoitajana alkaen
1. huhtikuuta 2017
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Osakkeet
97.0 %
Lyhyt korko
3.0 %

Omistusten jakauma alueittain

Japani 100 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
22.2 %
Teknologia
21.0 %
Viestintä
15.7 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.2 %
Terveydenhuolto
8.6 %
Rahoituspalvelut
7.4 %
Sony Corp
4.7 %
Keyence Corp
4.5 %
SoftBank Group Corp
4.4 %
ITOCHU Corp
4.3 %
Otsuka Corp
4.3 %
Toyota Motor Corp
4.2 %
Hoya Corp
4.2 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp
4.2 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
4.2 %
SMC Corp
4.1 %