UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc

Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Kehitys 1 v+ 0.31 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (2.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1010.62 USD
1 pv muutos
+ 1.1 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
2.1 %
Josta hallinnointipalkkio
1.63 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
80 %
UB
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc

Rahasto sijoittaa maailman laajuisesti yrityksiin, joiden toiminnan tuotto ympäristön, yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan suhteen on yli keskiarvon ja jotka tarjoavat mielenkiintoista kasvupotentiaalia. Sijoituskohteet sisältävät niin johtavia yrityksiä kuin innovaatioyrityksiäkin. Johtavat yritykset ovat pääasiassa suuria yrityksiä, joiden ympäristöllinen ja/tai yhteiskunnallinen toiminta on parasta omalla alallaan. Innovaatioyritykset ovat suurimmaksi osaksi pienempiä ja nuorempia yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut tarjoavat todistetusti ympäristöetuja ja korkeatasoista resurssitehokkuutta. Nämä yritykset valitaan yleensä tuotevalikoiman mukaa. Portfolio on painotettu sellaisten maiden ja sektoreiden mukaan, jotka ovat mukana MSCI World -indeksissä ja jotka tarjoavat vaihtoehdon maailmanlaajuisille osakerahastoille riskin ja tuoton suhteen.

ISIN
LU0076532638
Kategoria
Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet
Lainoitusarvo
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
13. kesäkuuta 1997
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Bruno Bertocci
Salkunhoitajana alkaen
13. joulukuuta 1997
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Osakkeet
98.9 %
Lyhyt korko
1.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 51.6 %
Euroalue 11.9 %
Japani 11.6 %
Iso-Britannia 8.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Terveydenhuolto
18.5 %
Teknologia
16.3 %
Rahoituspalvelut
16.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
10.6 %
Viestintä
10.5 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.4 %