BGF Global Allocation A2

Yhdistelmä maltillinen, USD
Kehitys 1 v+ 8.91 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
73.77 USD
1 pv muutos
+ 0.03 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.77 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
BG
BGF Global Allocation A2

Rahasto pyrkii maksimoimaan Yhdysvaltain dollareissa esitetyn sijoituksien kokonaistuoton sijoittamalla hallitusti pienellä riskillä osakkeisiin, velkakirjoihin ja lyhytaikaisiin arvopapereihin. Vaikka Rahaston varojen sijoittamisella ei ole määrättyjä maantietellisiä rajoja, se sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa ensisijaisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Länsi-Euroopassa ja Kaukoidässä sijaitsevien tai toimivien valtiollisten tai yksityisten yhtiöiden liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin.

ISIN
LU0072462426
Kategoria
Yhdistelmä maltillinen, USD
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. tammikuuta 1997
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Russ Koesterich
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2017
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Osakkeet
61.8 %
Pitkä korko
24.6 %
Lyhyt korko
9.1 %
Muut
4.6 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 65.4 %
Euroalue 15.5 %
Aasia kehittyvät 5.3 %
Aasia 3.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
21.5 %
Terveydenhuolto
16.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
13.9 %
Rahoituspalvelut
12.1 %
Viestintä
10.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
8.9 %
United States Treasury Notes 0.13%
3.6 %
United States Treasury Notes 1.75%
3.1 %
SPDR Gold Trust
2.2 %
Apple Inc.
2.1 %
Microsoft Corporation
2.0 %
United States Treasury Notes 1.75%
2.0 %
Amazon.com, Inc.
2.0 %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.9 %
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
1.4 %
China (People's Republic Of) 3.29%
1.4 %
United States Treasury Notes 0.12%
1.3 %