BGF US Growth A2 USD

Yhdysvallat kasvuyhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 16.73 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
34.54 USD
1 pv muutos
+ 0.2 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.81 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
BG
BGF US Growth A2 USD

US Growth Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan Yhdysvaltain dollareissa esitetyn pääoman arvonnousun sijoittamalla hajautetusti yhdysvaltalaisten yhtiöiden liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin. Erityispainoa asetetaan yhtiöihin, jotka ovat esittäneet keskiarvoa parempia tuoton kasvulukuja. Rahasto antaa etusijan yhtiöille, joiden osakemarkkina-arvo on keskitasosta suureen. Rahaston sijoitusten pääpaino on osakkeissa, ensisijaisesti kantaosakkeissa ja vähemmässä määrin kantaosakkeiksi muutettavissa arvopapereissa, etuoikeutetuissa osakkeissa ja oikeuksissa merkitä kantaosakkeita. Tasapainottavista syistä Rahasto voi omistaa myös muunlaisia arvopapereita, mukaan luettuna sidotut etuoikeutetut osakkeet ja yhdysvaltalaiset velkakirjat, jotka on luokiteltu sijoitustasoisiksi (investment grade). Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 10 % nettovaroistaan ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeisiin.

ISIN
LU0097036916
Kategoria
Yhdysvallat kasvuyhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
30. huhtikuuta 1999
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Phil Ruvinsky
Salkunhoitajana alkaen
1. helmikuuta 2020
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Osakkeet
99.1 %
Lyhyt korko
0.9 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 89.5 %
Euroalue 3.5 %
Aasia kehittyvät 2.5 %
Latinalainen Amerikka 2.0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
34.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
21.2 %
Rahoituspalvelut
13.4 %
Terveydenhuolto
11.6 %
Viestintä
10.9 %
Kiinteistöt
4.9 %