Handelsbanken Usa Indeksi

Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Kehitys 1 v+ 12.23 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
49 EUR
1 pv muutos
- 0.89 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
0.2 %
Josta hallinnointipalkkio
0.2 %
Tulosperusteinen palkkio
Ha
Handelsbanken Usa Indeksi

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Screened USA -indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista. Rahasto sijoittaa Amerikan osakemarkkinoille. Indeksi koostuu suurista ja keskisuurista USA:n pörssissä noteeratuista yhtiöistä pois sulkien ne, jotka eivät täytä indeksin vastuullisuusvaatimuksia. Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta.

ISIN
SE0006800140
Kategoria
Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
19. helmikuuta 2015
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Caroline Mebius
Salkunhoitajana alkaen
15. marraskuuta 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Osakkeet
100.0 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 98.6 %
Iso-Britannia 0.6 %
Eurooppa pl. euroalue 0.3 %
Latinalainen Amerikka 0.3 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
28.2 %
Terveydenhuolto
15.1 %
Rahoituspalvelut
13.3 %
Viestintä
13.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
12.0 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
7.0 %