Nordnet Indeksirahasto Suomi

Suomi osakkeet
Kehitys 1 v+ 14.32 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (14.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
202.65 EUR
1 pv muutos
+ 0.71 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
0 %
Josta hallinnointipalkkio
0 %
Tulosperusteinen palkkio
No
Nordnet Indeksirahasto Suomi

Rahasto on Suomen markkinoille sijoittava osakeindeksirahasto, ja rahaston tavoitteena on jäljitellä OMX Helsinki 25 Index -osakeindeksin koostumusta ja siten myös indeksin muodostamaa tuottoa. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja muihin jälkimarkkinakelpoisiin osakepohjaisiin arvopapereihin. Rahasto saa käyttää johdannaisinstrumentteja osana sijoituspolitiikkaansa.

ISIN
SE0005993102
Kategoria
Suomi osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
17. kesäkuuta 2014
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Tobias Övelius
Salkunhoitajana alkaen
17. kesäkuuta 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Osakkeet
96.8 %
Muut
3.2 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 99.6 %
Eurooppa pl. euroalue 0.4 %
Australaasia 0 %
Afrikka 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
18.8 %
Rahoituspalvelut
18.7 %
Raaka-aineet
17.7 %
Energia
11.7 %
Teknologia
11.2 %
Yhdyskuntapalvelut
5.2 %