Jos koet teknisiä ongelmia verkkopalvelussamme tällä hetkellä, se johtuu todennäköisesti F-securen pankkisuojaustoiminnosta. Otathan yhteyttä F-securen asiakastukeen ongelman ratkaisemiseksi.

Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B

Korko pitkä kehittyvät maat yritysl., euro-painotus
Kehitys 1 v+ 4.6 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
122.84 EUR
1 pv muutos
+ 0.04 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
75 %
Juoksevat kulut
1 %
Josta hallinnointipalkkio
1 %
Tulosperusteinen palkkio
Ev
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B

Rahasto sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin, pääasiassa USD- tai euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Rahaston koko sijoitussalkun keskimääräinen luottoluokitus on vähintään B- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta. Yksittäisestä liikkeellelaskijasta syntyvää luottoriskiä pienennetään hajauttamalla sijoitukset useiden kymmenien eri liikkeellelaskijoiden kesken. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen juoksuaika (duraatio) on tyypillisesti 3-7 vuotta. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto suojaa muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

ISIN
FI4000066899
Kategoria
Korko pitkä kehittyvät maat yritysl., euro-painotus
Lainoitusaste
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
10. lokakuuta 2013
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Juha Mäntykorpi
Salkunhoitajana alkaen
30. heinäkuuta 2018
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Pitkä korko
91.4 %
Lyhyt korko
6.0 %
Muut
2.6 %
Bank of Communications Company Limited 3.8%
1.8 %
Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95%
1.5 %
Mar Sukuk Limited 2.21%
1.5 %
Ocean Laurel Co Ltd 2.375%
1.4 %
Fortune Star (Bvi) Limited 4.35%
1.3 %
Oil & Gas Hldg Co B S C 7.625%
1.3 %
United Overseas Bank Limited 3.875%
1.3 %
Burgan Bank K.P.S.C 5.7492%
1.3 %
Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 2.413%
1.3 %
Saudi Arabian Oil Company 2.25%
1.3 %
Banco Mercantile Del Norte Sa Grand Cayman Branch 7.625%
1.2 %