Evli Emerging Frontier B

Kehittyvät maat pien- / keskikok. yhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v- 3.84 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (7.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
146.79 EUR
1 pv muutos
+ 0.48 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.9 %
Josta hallinnointipalkkio
1.9 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusaste
75 %
Ev
Evli Emerging Frontier B

Sijoitusrahasto Evli Emerging Frontier on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvien markkinoiden reunamarkkinoilla toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston maantieteellinen sijoitusalue kattaa kehittyvät maat tai markkina-alueet Aasiassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahaston sijoitusstrategia on aktiivinen ja se perustuu yritysvalintaan. Sijoitukset kohdistuvat kuluttajakeskeisiin yhtiöihin, joilla on kasvava kassavirta ja jotka ovat edullisesti hinnoiteltuja. Rahastojen kohdemarkkinat ovat vähemmän tunnettuja ja niihin sijoittaminen on hankalaa, vaikka maiden talouskasvun ennustetaan olevan kehittyneitä maita nopeampaa. Tämä realiteetti mahdollistaa hyvän hajautuksen sekä mahdollisuuden korkeaan tuottoon.

ISIN
FI4000066915
Kategoria
Kehittyvät maat pien- / keskikok. yhtiöt osakkeet
Lainoitusarvo
75 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
8. lokakuuta 2013
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Antti Sivonen
Salkunhoitajana alkaen
8. lokakuuta 2013
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Osakkeet
97.1 %
Lyhyt korko
2.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Aasia kehittyvät 71.9 %
Eurooppa kehittyvät 10.8 %
Aasia 7.1 %
Latinalainen Amerikka 5.5 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
28.2 %
Teknologia
17.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
16.9 %
Raaka-aineet
10.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
7.8 %
Kiinteistöt
5.6 %
Pentamaster International Ltd Ordinary Shares
6.9 %
PT Buana Listya Tama Tbk
5.7 %
Digiworld Corp
4.9 %
PT Mitra Adiperkasa Tbk
4.1 %
Metrodata Electronics Tbk
4.0 %
Teo Seng Capital Bhd
3.9 %
Systems Ltd
3.8 %
Tipco Asphalt PCL
3.7 %
Stor-Age Property REIT Ltd
3.6 %
Binh Minh Plastics JSC
3.4 %